Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

PPROM olan hastalarda plasental alfa mikroglobulin-1 (PAMG-1) (amnisure) veya spekulum muayenesi ile tanı konulan tanıların perinatal sonuçlarının karşılaştırılması

Sertaç Esin, Aytaç Tohma, Mahmut Güden, İsmail Alay, Eralp Baser, Bülent Yirci, Deniz Esinler, Serdar Yalvaç, Ömer Kandemir

Künye

PPROM olan hastalarda plasental alfa mikroglobulin-1 (PAMG-1) (amnisure) veya spekulum muayenesi ile tanı konulan tanıların perinatal sonuçlarının karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):61 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Sertaç Esin1,
Aytaç Tohma1,
Mahmut Güden1,
İsmail Alay1,
Eralp Baser2,
Bülent Yirci1,
Deniz Esinler1,
Serdar Yalvaç1,
Ömer Kandemir1

  1. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara TR
  2. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara TR
Yazışma Adresi

Sertaç Esin, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

PPROM’da tanı klasik olarak hasta öyküsü ve spekulum muayenesinde posterior vajende sıvı göllenmesinin izlenmesi ile konmaktadır. Vajinal muayenede plasental alfa mikroglobulin-1 (PAMG-1) (amnisure) testinin PPROM tanısında yüksek sensitivite spesifiteye sahip olduğu öne sürülmüştür. Ancak literatürde spekulum muayenesi veya amnisure ile tanı konulan hastaların perinatal sonuçlarının karşılaştırıldığı çalışma bulunmamaktadır.

Yöntem

Prospektif kohort olarak dizayn edilen çalışmamızda 34 hafta altında su gelme şikayeti olan hastalara önce spekulum muayenesi uygulandı, sonucu negatif olanlara ise amnisure uygulandı. Tanısı spekulum muayenesi veya amnisure ile konulan hastalar takip edildi ve perinatal sonuçları karşılaştırıldı. Belirtilen süre içerisinde takipleri tam olan 313 PPROM hastasının 234’ü 34 hafta altında idi ve çalışmaya alındı. Bu hastalardan 198’inde tanı spekulum muayenesi, 36’sında ise amnisure ile konuldu. Her iki grubun da demografik özellikleri benzerdi.

Bulgular

İki grup karşılaştırıldığında Amnisure grubunda PPROM haftası daha erken(29.9±3.7 vs 31.4±3.6, p=0.02) ve doğuma kadar geçen süre daha uzundu (9.5[4.0-21.89] vs 4,0[2.0-9.0], p=0.001). Her iki grupta doğum haftaları, doğum şekilleri, koryoamniyonit oranları, surfaktan ihtiyacı ve entübasyon oranları benzer iken nekrotizan enterokolit (NEK)’e bağlı yatış (%9 vs %0, OR=7.3 95%CI 4.86-11.0, p=0.021), antibiyotik ihtiyacı (%22.7 vs %7.9, OR=2.6 95%CI 1.12-6.05, p=0.05) ve bebek CRP pozitifliği (%18.2 vs %4.0, OR=5.4 95%CI 1.32-21.91, p=0.03) amnisure grubunda daha yüksek olarak tespit edildi.

Sonuç

Amnisure ile PPROM tanısı konan hasta grubunun PPROM haftası klasik spekulum muayenesine göre daha erken, doğum haftaları benzer ve doğuma kadar geçen süre daha uzun olarak bulunmuştur. Bulgularımız, amnisure ile tanı konabilen hastaların PPROM’un daha kötü prognozlu bir alt grubunu temsil edebileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler

NEK, plasental alfa mikroglobulin-1, PPROM.