Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Antenatal dönemde uygulanan steroid tedavisinin fetal pulmoner kan akımına etkisi

Emin Üstünyurt, Özlem Başak Üstünyurt, Engin Korkmazer

Künye

Antenatal dönemde uygulanan steroid tedavisinin fetal pulmoner kan akımına etkisi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):62 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Emin Üstünyurt1,
Özlem Başak Üstünyurt2,
Engin Korkmazer2

  1. Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa TR
  2. Zübeyde Hanım Doğumevi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa TR
Yazışma Adresi

Emin Üstünyurt, Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Bu çalışmada antenatal betametazon tedavisinin, fetal pulmoner kan akımına etkilerinin araştırılması amaçlandı.

Yöntem

Preterm doğum açısından yüksek risk taşıması nedeni ile antenatal steroid tedavisi başlanan 28 gebe çalışma kapsamına alındı. Tüm hastalara 24 saat aralıklarla 2 doz 12 mg betametazon tedavisi uygulandı. Tedavi öncesi, steroidin ilk dozundan 24, 48 saat ve 7 gün sonra fetal pulmoner arter Doppler ölçümleri yapıldı. Doppler kan akımı değerleri fetal pulmoner arterin orta segmentinden ölçüldü.

Bulgular

Steroid tedavisinden 24 ve 48 saat sonrasında ölçülen fetal pulmoner arter pulsatilite indeks (Pİ) ve resistans indeks (Rİ) değerlerinde, tedavi öncesine göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde düşüş izlendi (Pİ için sırasıyla p=0.022 ve p=0.018, Rİ için p=0.001 ve p=0.004). Tedavi sonrası 7. Günde, fetal pulmoner arter Pİ ve Rİ değerlerinin tedavi öncesi düzeylere döndüğü saptandı (Pİ için p=0.216, Rİ için p=0.249).

Sonuç

Antenatal dönemde uygulanan betametazon tedavisi fetal pulmoner arter pulsatilite ve resistans indeks değerlerinde geçici bir azalmaya neden olmaktadır. Bu bulgular betametazonun, fetal pulmoner kan akımı üzerine doğrudan etkisi bulunduğuna işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler

Betametazon, Doppler, pulmoner arter.