Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Biyokimyasal tarama testlerinden ikincil yararlanım mümkün mü?

İbrahim Bildirici

Künye

Biyokimyasal tarama testlerinden ikincil yararlanım mümkün mü? . Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):14 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

İbrahim Bildirici

  1. Acıbadem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum İstanbul TR
Yazışma Adresi

İbrahim Bildirici, Acıbadem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
1.Trimesterde sebebi açıklanamayan düşük PAPP-A (<0.4 MoM) ve/veya düşük hCG (<0.5 MoM) obstetrik komplikasyonlarda artış ile birliktelik göstermektedir. 2. trimesterde ise paradoksik şekilde hem sebebi açıklanamayan yüksek maternal AFP (>2.5 MoM), hCG (>3.0 MoM)ve/veya inhibin-A (>2 MoM), hem de düşük maternal AFP (<0.25 MoM) ve/veya estriol (<0.5MoM) obstetrik komplikasyonlarda artışa eşlik etmektedir. Sebebi açıklanamayan AFP yüksekliği olgularında 2. ve 3. Trimesterde plasenta previa izlenirse plasenta akreta, inkreta veya perkreta dan şüphelenilmeli, doğum uygun yer, hazırlık ve teknikle yapılmalıdır. Ciddi düşük estriol (<0.3 MoM) varlığında genetik konsültasyonu uygundur. Anormal maternal uterin arter doppler bulgularının yüksek AFP, hCG, inhibin-A ya da düşük PAPP-A ya eşlik ettiği olgularda IUGR ve preeklampsi riski belirgin olarak artmaktadır. Maternal serum taraması sonucunda spesifik bir analitin anormal sonucu nedeniyle riskli kabul edilen olgularda ideal takip ve tedavinin ne olması gerektiği belirlenmiş değildir. Sıklıkla preeklampsi ve preterm doğum gibi korkulan gebelik komplikasyonlarının bulgu ve belirtileri konusunda gebelere eğitim verilmekte, antenatal vizitler sıklaştırılmakta, daha sık USG (fetal büyüme, amniyotik sıvı düzeyi) ve fetal iyilik hali testleri (NST, Biyofizik Profil Skorlama, arteryel ve venöz doppler),servikal uzunluk takibi yapılmaktadır. Hali hazırda multipl maternal serum markerleri gebelik komplikasyonlarının taranması amacıyla kullanılmamalıdır: çünkü; sensitiviteleri düşük, yalancı pozitiflikleri yüksek olup, herhangi bir tedavinin de sonuçları değiştirdiği gösterilebilmiş değildir.
Anahtar Kelimeler

Biyokimyasal tarama testlerinden ikincil yararlanım mümkün mü?