Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Sigara içiminin plasental pendrin düzeyine etkisi

Ahmet Karataş, Havva Erdem, Zehra Karataş, Tülay Özlü

Künye

Sigara içiminin plasental pendrin düzeyine etkisi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):73 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Ahmet Karataş1,
Havva Erdem2,
Zehra Karataş3,
Tülay Özlü1

  1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bolu TR
  2. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Düzce TR
  3. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu TR
Yazışma Adresi

Ahmet Karataş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bolu TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Sigara kullanımı, barındırdığı 4000’den fazla kimyasal ile, insan sağlığını olumsuz etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sigara aynı zamanda insandaki tiyosiyanatın en önemli kaynağıdır. Pendrin insanda tiroid, böbrek, meme dokusu, plasenta ve endometrium gibi dokulardan salındığı gösterilen bir integral membran proteinidir. Bulunduğu dokularda iyot, klor, bikarbonat, hidroksit ve tiyosiyanat transferi yapmaktadır. Bu çalışma sigara içiminin plasental pendrin üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapıldı.

Yöntem

61 plasental doku (28 sigara içen, 33 sigara içmeyen kontrol grubu) immüno-histokimyasal olarak pendrin ile boyanma şiddetine göre değerlendirildi. Pozitif immün boyanma şiddeti bir puanlama sistemine (0, boyanma yok; +, hafif; ++, orta; +++, şiddetli) göre belirlendi.

Bulgular

Sigara içen grupta bebek doğum kiloları istatistiksel olarak anlamlı (p=0.024), anne ve bebek tiroid stimulan hormon (TSH) düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte daha düşük saptandı. Kontrol grubunda plasentaların %24’ü boya tutmazken; %75’i pendrin ile hafif olarak boyandı. Sigara içen grupta ise %14 pendrin ile boyanma yokken, %54’ünde hafif, %28.5’inde orta, %3.5’inde şiddetli boyanma gözlendi (p=0.006).

Sonuç

Literatürde sigara içen anne ve bebeklerinde serum tiyosiyanat düzeylerinin yüksek, anne sütünde ise iyot düzeylerinin düşük olduğu bildirilmektedir. Yüksek serum tiyosiyanat düzeylerinin kompetetif olarak anne sütünde iyot eksresyonunu azaltarak bebekte iyot eksikliğine sebep olduğu ileri sürülmektedir. Çalışmamızda da sigara içen kadınların plasental pendrin boyanma şiddetinin artmış olması, muhtemel yüksek serum tiyosiyanat düzeyine sekonder azalmış plasental iyot transportunu düşündürmektedir. Bu konuda ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler

Pendrin, plasenta, sigara, tiyosiyanat