Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Hemivertebranın prenatal tanısı: Olgu sunumu

Türkan Gürsu, Güldeniz Desteli, Filiz Yanık

Künye

Hemivertebranın prenatal tanısı: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):74 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Türkan Gürsu,
Güldeniz Desteli,
Filiz Yanık

  1. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul Uygulama ve Araştırma Hastanesi TR
Yazışma Adresi

Türkan Gürsu, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul Uygulama ve Araştırma Hastanesi TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Vertebranın açılanma veya eğrilmesine yol açan en önemli faktör anormal oluşmuş omurların asimetrik büyümesidir. Anormal oluşumlar, omurun yarısının gelişememesi (hemivertebra) ya da anormal olarak birbirine bağlanmış omurlar olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkabilir. Bu iki tipin birlikte görüldüğü durumlar da olabilir. Bu sunumda 15. gebelik haftasında tespit edilen bir hemivertebra olgusu bağlamında güncel literatür bilgilerinin tartışılması amaçlanmıştır.

Olgu

41 yaşında, gravida:4 parite:2 abortus:1 yaşayan:2 olan ve merkezimizde takipte olan hastamızın 15+5 haftalık gebe iken yapılan ultrasonografisinde fetal vertebrada açılanma farkedildi. İleri anne yaşı ve ultrasonografide anormal bulgu nedeniyle amniyosentez yapıldı. Amniyosentez sonucu normal karyotip (46,XX) olarak rapor edildi. 20+5 hafta iken yapılan ayrıntılı fetal ultrasonografide BPD 46 mm (20 hf), FL 30 mm (19+4 hf), HL 30 mm (20 hf) olarak ölçüldü. Vertebra sagital kesitte normal görünümde olmakla birlikte koronal kesitte hemivertebraya bağlı olduğu düşünülen lateral açılanma izlendi. İlerleyen gebelik haftalarında hemivertebra görüntüsü giderek daha da belirginleşti.

Tartışma

Hemivertebra 1000 doğumda 0.5–1.0 oranında rastlanan bir vertebra anomalisidir. Kızlarda daha sık görülür. Jarcho-Levin, Klippel-Fiel, VATER, VACTERL sendromlarının, OEIS kompleksinin, Potter sekansının ve açık spina bifidanın bir komponenti olabilir. İzole vertebral anomalilerde kromozomal anomali insidansı oldukça düşüktür. Hemivertebra genellikle 20-28. gebelik haftalarında tanı almakla birlikte, vertebral osifikasyonun izlenebildiği 12 hafta sonrasında daha erken de farkedilebilir. Vertebral anomali saptanan fetuslarda özellikle kardiyak, renal ve gastrointestinal anomalilerin mevcut olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. İzole olgularda gebeliğin devamı durumunda erken postnatal değerlendirme, yakın takip ve erken tedavi ile ciddi skolyoz ve komplikasyonları önlenebilir.

Anahtar Kelimeler

Hemivertebra, skolyoz, vertebral anomali