Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Ventrikülomegali hastalarının ultrasonografik değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):78 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Hakan Kalaycı1,
Halis Özdemir1,
Çağrı Gülümser2,
Huriye Ayşe Parlakgümüş1,
Tayfun Çok1,
Ebru Tarım1,
Filiz Yanık2

  1. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Perinatoloji Bilim Dalı, Adana TR
  2. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Perinatoloji Bilim Dalı Ankara TR
Yazışma Adresi

Hakan Kalaycı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Perinatoloji Bilim Dalı, Adana TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Ventrikülomegali serebral ventriküler sistemde dilatasyonla seyreden, izole ya da eşlik eden konjenital ve kazanılmış hastalıkların sonucunda meydana gelen ultrasonografi bulgusudur. Bu çalışmada amacımız Perinatoloji bilim dalında tanı almış ya da refere edilmiş ventrikülomegali hastalarının demografik verilerinin retrospektif olarak değerlendirilmesidir.

Yöntem

Ventrikülomegali tanısı almış 63 hasta demografik verileri, ultrasonografi bulguları, eşlik eden serebral ya da eksra serebral anomaliler, kromozomal anomaliler ve takip süreci ile gözden geçirilmiştir.

Bulgular

Hafif (10-12 mm ), ılımlı (12.1-14.9 mm) ve ciddi ventrikülomegali (>=15 mm ) oranları sırası ile %63.4, %17.8 ve %1.8 idi. %6.7’sinin yardımcı üreme teknikleri ile gebe kaldığı izlendi. TORCH enfeksiyonu saptanmadı. %7.9 hastada krozomom anomalisi mevcuttu. Ventrikülomegalilerin %69.8 ‘i tek taraflıydı. Genetik sonogram haftasında saptama oranı %54 idi. %12.6 hastada eşlik eden serebral anomaliler mevcuttu (en sık korpus kallosum agenezisi). %4.4 eşit oranları ile hidrops ve kardiyak anomaliler en sık eşlik eden ekstra serebral anomaliler olarak izlendi. %8.7 hasta terminasyona karar verdi. Bu hastalarda eşlik eden majör anomaliler mevcuttu. Takiplerde %11 (7/63) hastada ilerleme saptandı.

Sonuç

Ventrikülomegalide etyoloji değerlendirilirken, fetüsün ayrıntılı ultrasonografi ile ek anomalilerin olup olmadığı araştırılmalıdır. Karyotip analizi, TORCH enfeksiyon araştırması, eşlik eden serebral anomalilerin değerlendirilmesinde MRI önemlidir. %46’sı geç gebelik haftasında saptanabilir.%11 ilerleme görülebilir, bu nedenle yakın takibi gerektirir.

Anahtar Kelimeler

Ventrikülomegali, ayrıntılı ultrasonografi, ek anomali