Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Perinatoloji ve obstetrikte medikolegal sorunlar ve dava örnekleri

Samet Bayrak

Künye

Perinatoloji ve obstetrikte medikolegal sorunlar ve dava örnekleri. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):16 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Samet Bayrak

  1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı TJOD Yönetim Kurulu Üyesi Gaziantep TR
Yazışma Adresi

Samet Bayrak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı TJOD Yönetim Kurulu Üyesi Gaziantep TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
Dünyada ve ülkemizde hekimlik uygulamaları içerisinde en riskli grup Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Dalı olup, tüm tıbbi müdahale hatalarının % 26.7’sini oluşturmaktadır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası ile Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumuna incelenmek üzerine gönderilen dosyaların büyük bir bölümünde, Perinatoloji ve Obstetrik konularının sıklığı dikkat çekmektedir.
Perinatoloji ve Obstetrik’e ait medikolegal sorunları 7 alt başlık altında sıralayabiliriz: 1) Ölüm, 2) Cismen eza görme, 3) Uzuv kaybı, 4) Engelli bebek doğması, 5) Konjenital anomalili bebek doğması, 6) Bitkisel hayata girme, 7) Bebek karışması.
Bu medikolegal sorunların önüne geçilmesi için; hekimler kayıtlarını çok dikkatli tutmalı ve korumalıdır. Dosyanın iyi tutulması hem yasal bir zorunluluktur, hem de ayrıntılı biçimde kayıt altına alınan bilgiler, yargıda doktor lehine kanıt olabilmektedir. Doktor kaydını iyi tutarsa davacı, doktorun kusurunu ispat etmek zorundadır. Aksi halde, iyi kayıt yoksa doktor kusursuz olduğunu ispat etmek zorunda kalabilir.
Hekimin sorumluluğu ancak kusurlu uygulama hatasından dolayıdır. Buna karşılık komplikasyon dolayısıyla hekim sorumlu tutulamaz. Gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağmen meydana gelen olumsuz neticeler tıbbi müdahalelerin normal sapmaları, rizikoları olarak değerlendirilmelidir. Bir Yargıtay kararında “Yapılan ameliyat beklenen iyi sonucu vermemiş olsa dahi, tıp ilminin kabul edilen kurallarına uygun bir müdahale yapılmış ise, doktora kusur izafe edilemeyeceğinden meydana gelen sonuçtan dolayı sorumluluğu yoluna gidilemez” denilmiştir. Dolayısı ile hekimin taksirli (kusurlu) hareketinden bahsedebilmek için; hekimin kusurlu olması, başka ifade ile özen yükümlülüğünü ihmal etmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler

Perinatoloji ve obstetrikte medikolegal sorunlar ve dava örnekleri