Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Derin ven trombozunu taklit eden postpartum ovarian ven trombozu

Mertihan Kurdoğlu, Zehra Kurdoğlu, Aydın Bora, Alpaslan Yavuz, Tuna Dalbudak

Künye

Derin ven trombozunu taklit eden postpartum ovarian ven trombozu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):21 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Mertihan Kurdoğlu1,
Zehra Kurdoğlu1,
Aydın Bora2,
Alpaslan Yavuz2,
Tuna Dalbudak1

  1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van TR
  2. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van TR
Yazışma Adresi

Mertihan Kurdoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 06 Haziran 2013

Kabul Edilme Tarihi: 06 Haziran 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Ovarian ven trombozu, gebeliklerin %0.05 ile %0.18’inde karşılaşılan ve olguların %80-90’ında sağ tarafta saptanan, nadir ama potansiyel olarak ciddi bir erken postpartum dönem komplikasyonudur. Bu yazıda, vajinal doğum sonrası postpartum dönemde tanı koyduğumuz ve derin ven trombozunu taklit eden bir ovarian ven trombozu olgusunu sunmaktayız.

Olgu

Yirmialtı yaşında, gravida 2, parite 1 hasta, vajinal yolla doğum yaptıktan 1 hafta sonra, karın ağrısı, postpartum ateş ve sağ bacakta şişlik şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Fizik muayenede, sağ bacakta ödem ve ısı artışı ile sağ alt kadranda hassasiyet mevcuttu. Üç gündür oral antibiyotik tedavisi almakta olan hastanın ateşi 39.5°C idi. Öncelikle derin ven trombozu düşünüldü. Pelvik bilgisayarlı tomografide, sağ ovarian ven komşuluğunda ve retroperitoneal alanlarda yer yer loküle sıvı alanları izlendi. Sağ ovarian ven dilate olup tüm segmentlerde tromboze görünümdeydi ve trombüs inferior vena kavaya kadar ilerliyordu. Pelvik bölgede sağ overde, uterus sağ komşuluğunda loküle sıvı değerleri ve dilate vasküler yapılar izlendi. C-reaktif protein değeri 159 mg/l olan hastanın kan ve vajen kültürlerinde üreme olmadı. Tüm bu bulgular ışığında hastaya ovarian ven trombozu tanısı konuldu ve antikoagulan tedavi başlandı.

Sonuç

Postpartum ovarian ven trombozu hastaları sıklıkla nedeni belli olmayan yüksek ateşe eşlik eden tek taraflı abdominal ağrı ile başvururlar ve bilgisayarlı tomografi tanısı gereklidir. Alt ekstremite derin ven trombozu bulguları, trombozun inferior vena kavaya ulaşmasıyla ileri safhalarda görülebilir.

Anahtar Kelimeler

Derin ven, ovarian ven, postpartum, tromboz.