Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Gebede akut batın: Apendiks epiploica, olgu sunumu

Münihe Yücel, Mehmet Bülbül, Mustafa Göksu, Ömer Burak Küçükebe

Künye

Gebede akut batın: Apendiks epiploica, olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):22 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Münihe Yücel1,
Mehmet Bülbül2,
Mustafa Göksu3,
Ömer Burak Küçükebe4

  1. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi EAH, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Adıyaman TR
  2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi EAH, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Adıyaman TR
  3. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi EAH, Genel Cerrahi Bölümü, Adıyaman TR
  4. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi EAH, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, Adıyaman TR
Yazışma Adresi

Münihe Yücel, Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi EAH, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Adıyaman TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Konunun Önemi

Nadir bir durum olan epiploik apengitidis (EA) gebelerde diğer nonobstetrik akut batın nedenleri ile ayırıcı tanısı güç bir hastalıktır. Gebeliğe bağlı situs değişiklikleri, gebelerde abdominal bilgisayarlı tomografinin kullanılmasındaki çekinceler tanının gecikmesine neden olur.

Olgu

Bu olguda 46 yaşında nonspesifik karın ağrısı ile acil servise başvuran, gravida 5, parite 4, 37 haftalık gebeye akut batın kliniğinin ilerlemesi sonrasında akut apandisit tanısıyla yapılan laparatomi sırasında EA tanısı konuldu.
Nadir görülen bir klinik tablo olan, spesifik semptom ve bulgusu olmayan ve kendini sınırlayabilen EA’nın diğer nonobstetrik akut batın nedenleri ile ayırıcı tanısı her zaman yapılamayabilir. Tanıda bilgisayarlı tomografi önemli olmasına rağmen gebelerde kullanımındaki tereddütler nedeniyle genellikle tanı laparatomi sırasında konulur. Ayırıcı tanıda hastalığın düşünülmesi, detaylı anamnez ve fizik muayene ile gerekli laboratuar tetkikleri kullanılmalı ve nonobstetrik akut batın tanısında gebeliğin oluşturduğu zorluklar dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Gebelik, akut batın, epiploik appengitidis.