Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Cantrell pentolojisi: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):23-24 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Ali Cenk Özay,
Özlen Emekçi,
Turab Janbakhisov,
Sabahattin Altunyurt

  1. Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir TR
Yazışma Adresi

Ali Cenk Özay, Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Konunun önemi

Cantrell pentolojisi; oldukça nadir görülen orta hat supra umblikal karın ön yüzü defekti, sternum alt ucu defekti, perikardın diafragma yüzünün olmayışı, diafragma ön yüz eksikliği ve çeşitli kardiyak anomaliler ile seyreden bir sendromdur.

Olgu

Bu yazıda prenatal olarak tanımlanmış Cantrell sendromlu bir olgu sunulmuştur. 22 yaşında G1P0 olan hastada gebeliğin 20. haftasında yapılan obstetrik ultrasonografide toraks ön duvarı izlenmemiştir, kalp orta hat defektinden protrüze olduğu tespit edilmiş ve ectopia cordis olarak tanımlanmıştır. Kalpte geniş VSD görülürken, aort ve pulmoner arter çaprazlanması izlenmemiştir. Ayrıca hipertelorizm ve sağ tarafta unilateral yarık dudak ve damak görülmüştür. Cantrell sendromunun etyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte bu sendromun komponentlerinin, embriyolojik dönemde mezodermal defektlere sekonder geliştiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Cantrell sendromu, ectopia kordis, toraks ön duvar defekti.