Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Gebelikte abdominal kitlenin atipik bir nedeni: Dolikomegakolon

Zehra Kurdoğlu, Deniz Dirik, Mertihan Kurdoğlu, Ümit Haluk İliklerden

Künye

Gebelikte abdominal kitlenin atipik bir nedeni: Dolikomegakolon. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):20 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Zehra Kurdoğlu1,
Deniz Dirik1,
Mertihan Kurdoğlu1,
Ümit Haluk İliklerden2

  1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van TR
  2. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Van TR
Yazışma Adresi

Zehra Kurdoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Dolikokolon, Yunanca Dolichos sözcüğünden türetilmiş olup kolonun anormal uzun olması megakolon ise aşırı geniş olması anlamına gelmektedir. Dolikomegakolon; volvulus, ileus gibi acil durumlara yol açabilir. Biz, bu olgu sunumunda abdominal kitle imajı veren dolikomegakolonlu gebe bir olguyu sunmayı amaçladık.
Olgu
30 yaşında, G:6 P:2 A:3 Y:2 olan gebe sancılarının başlaması şikayeti ile kliniğimize başvurdu. İnspeksiyonda, uterus sol yanında 10 cm çapında başka bir kitlenin olduğu tespit edildi. Yapılan ultrasonografide, fetal biyometri ölçümleri 39 hafta ile uyumlu fetüs ve uterus sol yan komşuluğunda 12x10cm’lik kitle izlendi. Eylemde mükerrer sezaryen tanısıyla hasta sezaryene alındı. Eksplorasyonda, inen kolonun 30 cm’lik segmentinde çapı 12 cm olan dilate barsak segmenti izlendi. Kolon kenara doğru itilerek alt segment transvers insizyonla 2850 gr kız bebek 3-8 apgarla doğurtuldu. İntraoperatif genel cerrahi bölümünden konsültasyon istendi. Dilate barsak segmentine intestinal dekompresyon sağlandı. Post operatif 3. günde gaz çıkışı olan hasta sulu gıdalarla oral beslenmeye başladı ve 5.günde genel durumunun iyi, vital bulgularının stabil ve gaz-gaita çıkışının olması üzerine 1 ay sonra genel cerrahi polikliniğine kontrole gelmesi önerisiyle taburcu edildi.
Sonuç
Dolikomegakolon acil komplikasyonlara yol açabileceği için oldukça önemlidir. Gebe bir hastada uterus dışında abdominal kitle ile karşılaşıldığında benign nedenler arasında dolikomegakolon da akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler

Dolikokolon, gebelik, megakolon.