Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Dekolman plasenta ve risk faktörleri. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):25-26 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Evrim Bostancı1,
Resul Arısoy2,
Mesut Polat2,
Emre Erdoğdu2,
Resul Karakuş2,
Ayşen Boza2,
Masum Kayapınar2,
Oya Pekin2,
Semih Tuğrul2

  1. S.B. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları E. A. Hastanesi, Perinatoloji Kliniği İstanbul TR
  2. S.B. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları E. A. Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul TR
Yazışma Adresi

Evrim Bostancı, S.B. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları E. A. Hastanesi, Perinatoloji Kliniği İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Dekolman plasenta şüphesi olan gebeliklerin değerlendirilmesi ve risk faktörlerinin tanımlanması amaçlanmıştır.

Yöntem

Bu çalışmaya 01.03.2012-31.01.2013 tarihleri arasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde dekolman plasenta şüphesi ile sezaryenle doğum yapan hastalar dâhil edildi. Operasyon esnasında plasenta makroskopik olarak incelendi. Plasenta da retroplasental kanama veya pıhtı görülmesi ile dekolman plasenta tanısı doğrulandı. Gebelerin yaş, parite, boy, kilo, kan grubu, plasenta lokalizasyonu, gebelik sürecindeki hastalıkları, önceki doğum şekli, başvuru şikâyeti, gebelik komplikasyonları kayıt edildi.

Bulgular

Çalışmaya dekolman plasenta ön tanısı alan 94 olgu dâhil edildi. Olguların 43’ünde (%46) dekolman plasenta tanısı doğrulanırken, 51’inde (%54) doğrulanmadı. Gruplar arasında maternal yaş, gebelik haftası ve vücut kitle indeksi açısından fark saptanmadı. Ortalama arteriyal basınç dekolman plasenta saptanan grupta 95.1±17.8 iken dekolman plasenta saptanmayan grupta 85.4±8.7 (p=0.006) olarak tespit edildi. Preeklampsi gelişen olgularda dekolman plasenta daha fazla saptandı (OR=8.5 p=0.022). Kan gruplarına göre gruplar karşılaştırıldığında; 0 Rh (+) kan grubuna sahip gebelerin %87, 5’inde dekolman plasenta tanısı doğrulandı (OR= 8.7, P=0.005).

Sonuç

Preeklampsi gelişen ve 0 Rh (+) kan grubuna sahip gebelerde dekolman plasenta daha sık tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Dekolman plasenta, ortalama arteriyal kan basıncı, preeklampsi, 0 Rh(+) kan grubu.