Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

İlk trimesterde tanısı konulmuş parapagus dicephalus yapışık ikiz gebelik

Bülent Çakmak, Ferdane Yıldızhan Çakmak, Çağlar Deniz, Fulya Zeynep Metin

Künye

İlk trimesterde tanısı konulmuş parapagus dicephalus yapışık ikiz gebelik. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):27 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Bülent Çakmak1,
Ferdane Yıldızhan Çakmak2,
Çağlar Deniz3,
Fulya Zeynep Metin4

  1. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tokat TR
  2. TC Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Birliği, Tokat Devlet Hastanesi Tokat TR
  3. TC Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Birliği Tokat Devlet Hastanesi Tokat TR
  4. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tokat TR
Yazışma Adresi

Bülent Çakmak, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tokat TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Yapışık ikizler oldukça nadir görülen morbidite ve mortalitesi yüksek olan durumlardır. Erken tanı gebelik tabibinde önemlidir. Bu yazıda ilk trimester ultrasonografi değerlendirilmesinde tanı almış bir parapagus dicephalus yapışık ikiz olgusunun sunulması amaçlanmıştır.

Olgu

24 yaşında ikinci gebeliği olan hasta rutin ilk trimester rutin muayene için kliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde iki yıl önce vajinal yolla doğum öyküsü dışında herhangi bir özellik yoktu. Ultrasonografik değerlendirmede 12 hafta ile uyumlu parapagus dicephalus yapışık ikiz görünümü mevcuttu. Ayrıntılı değerlendirmede iki boyun ve iki baş ile birlikte tek toraks ve abdomen izlendi. Kolumna vertebralis torakstan itibaren birleşik olup üst kol ve üç alt ekstremite izlendi. Ailenin onamı alınıp terminasyon yapıldıktan sonar yağılan postabort materyalin incelemesinde de ultrasonografik değerlendirmede saptanan görünümler verifiye edildi.

Sonuç

Yapışık ikizlerde erken tanı konulması gebelik yönetiminde ve gerekli olgularda erken gebelik terminasyonu yapılmasına olanak sağlaması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler

Yapışık ikiz, parapagus dicephalus, prenatal ultrasonografi.