Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Postpartum retroperitoneal hematoma sekonder gelişen akut derin ven trombozu

Ali Özler, Serdar Başaranoğlu, Abdülkadir Turgut, Ahmet Türkoğlu, Ahmet Yalınkaya

Künye

Postpartum retroperitoneal hematoma sekonder gelişen akut derin ven trombozu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):27-28 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Ali Özler1,
Serdar Başaranoğlu2,
Abdülkadir Turgut3,
Ahmet Türkoğlu4,
Ahmet Yalınkaya1

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Diyarbakır TR
  2. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Diyarbakır TR
  3. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Diyarbakır TR
  4. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

Serdar Başaranoğlu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Diyarbakır TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Postpartum dönemde genel durum bozukluğu nedeniyle başvuran, yaygın batın içi kanama nedeniyle relaparotomi yapılan ve retroperitoneal hematom nedeniyle takiplerde akut derin ven trombozu gelişen bir olgunun sunumu amaçlanmıştır.

Olgu

42 yaşında, miad gebe (G9P8Y7), dış merkezde mükerrer sezeryan endikasyonu ile operasyona alınıyor. Hastanın operasyon sonrası vital bulgularının bozulması üzerine (nabız >120/dk; TA< 90/60 mm-Hg) yapılan ultrasonografik değerlendirmede yaygın batın içi kanama izlenmiş ve hasta kliniğimize refere edilmiş. Hastanın kliniğimizde yapılan batın içi ultrasonografik değerlendirmesinde perihepatik, perisplenik ve douglasta yaygın serbest mayi izlendi. Hastaya acil relaparatomi kararı alındı. Yapılan batın içi gözlemde uterus insizyon hattı ve sol uterin arter seviyesinden aktif kanama ve batın içinde yaklaşık 1500 cc hemorajik mayi olduğu gözlendi. Hemorajik mayi aspire edildi, uterus insizyon hattı ve sol uterin arter segmenti yeniden süture edildi. Kanama kontrolü sonrası retroperitoneal sahada yaygın hematom olduğu gözlendi. İntraoperatif genel cerrahi ile konsulte edildi ve hastaya retroperitona müdahele düşünülmedi. Batın dren yerleştirilmesi sonrası kapatıldı.
Hastanın postoperatif izleminde vital bulguları stabil seyretti. Post-operatif dördüncü gün sağ bacağında şişme, kızarıklık ve ağrı gelişmesi üzerine alt ekstremite renkli doppler ultrasonografik incelemesi yapıldı. Bu incelemede akut derin ven trombozu ile uyumlu görünüm izlendi. Hastaya antitrombotik tedavi başlandı ve post-operatif 12. gün hasta şifa ile taburcu edildi.

Sonuç

Sezeryan doğum esnasında uterin arter veya dallarından retroperitona kanama olabileceği unutulmamalı. Bu kanamaların batın içi ve retroperitoneal sahada yaygın hematom oluşturabileceği ve nadir de olsa hayatı tehdit eden morbiditelerin gelişimine sebep olabileceği göz ardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler

Derin ven trombozu, post-partum kanama, relaparotomi, sezaryen.