Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Sezeryan sonrasında uterin kavitede unutulmuş plasenta olgusu: Olgu sunumu

Elif Ağaçayak, Ali Özer, Senem Yaman Tunç, Abdulkadir Turgut

Künye

Sezeryan sonrasında uterin kavitede unutulmuş plasenta olgusu: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):29-30 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Elif Ağaçayak,
Ali Özer,
Senem Yaman Tunç,
Abdulkadir Turgut

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

Elif Ağaçayak, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Diyarbakır TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 07 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 07 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Olgumuzda postoperatif kanaması olmayan ve involüsyonunu tamamlamış bir uterusta total unutulmuş bir plasenta olgusunu sunumunu amaçladık.

Olgu

29 yaşında gravida 6, parite 6 olan hasta kliniğimize şiddetli karın ağrısı, sezeryan insizyon yerinde akıntı nedeniyle kliniğimize refere ediliyor. Alınan anamnezinde 25 gün önce sezeryan doğum olduğu, operasyondan 10 gün sonra başlayan karın ağrıları ve yara yerindeki akıntıların arttığını, yapılan fizik muayenede batında yaygın hassasiyetinin, insizyon hattının kötü kokulu ve akıntılı olduğu gözlendi. Vaginal muayenede kötü kokulu akıntı ve serviks hareketleri vaginal tuşede ağrılı idi.Transvaginal ultrasonda uterus antevert, uterus ile ön duvarı arasında hava değerleri (abse?, yabancı cisim?) izlendi. Pelvik tomografi sonucunda enterouterin fistül?, uterin kavitede gossipiboma? düşünüldü. Rutin tetkik amaçlı tam kan, biyokimya, C-reaktif protein (CRP) tahlilleri gönderildi. Beyaz küre ve CRP değerlerinin yüksek olması nedeniyle hastaya antibiyotik profilaksisi başlandı. CRP değerlerinin takiplerde düştüğü (26’dan 3.6’ya) gözlendi. İnsizyon yerinde pürülan akıntısı devam eden hasta yabancı cisim? ön tanısıyla operasyona alındı. Batında yaygın fibrozis ve abse odakları izlendi. Uterus invole ancak plasenta uterus ön duvardan perfore idi ve abse odağı oluştuğu gözlendi. Kerr kesiyle endometrial kaviteye girildi, yapılan eksplorasyonda kaviteden plasentanın çıkarılmadığı ve total olarak içerde olduğu görüldü. Plasenta ileri derecede nekroze olmuş ve uterus seroza yüzeyine kadar enflame izlendi. Plasenta harice alındı ve patolojiye gönderildi. Uterus inflame olduğu için subtotal histerektomi yapıldı. Batına dren bırakılarak operasyona son verildi. Postop 7. gün hastanın dreni çekildi. Bir ay sonra poliklinik kontrolünde hastanın insizyon yeri temiz ve laboratuar parametreleri normal izlendi.

Sonuç

Postoperatif dönemde vaginal kanama olmadan sadece karın ağrısı şikayeti, plasental retansiyon şüphesini de ayırıcı tanıda akla getirmelidir.

Anahtar Kelimeler

Sezeryan operasyonu, plasenta, batın içi abse.