Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Terme yakın görülen normal karyotipli fetüste izole bilateral plevral effüzyon: Olgu sunumu

Muhammet Erdal Sak, Serdar Başaranoğlu, Nurullah Peker, Sibel Sak, Ahmet Yalınkaya

Künye

Terme yakın görülen normal karyotipli fetüste izole bilateral plevral effüzyon: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):30 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Muhammet Erdal Sak,
Serdar Başaranoğlu,
Nurullah Peker,
Sibel Sak,
Ahmet Yalınkaya

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

Serdar Başaranoğlu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 07 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 07 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Rutin prenatal takiplerinde izole plevral efüzyon gelişen ve intrauterin torasentez yapılan, post-partum değerlendirmede normal karyotipli bir olgunun sunumu amaçlandı.

Olgu

23 yaşında, gravida 1, para 0 olan gebe hasta dış merkezden fetal plevral effüzyon ön tanısıyla polikliniğimize refere edildi. Hastanın detaylı ultrasonografik değerlendirmesinde ortalama 35 hafta ile uyumlu gebeliği, izole bilateral plevral effüzyonu mevcuttu ve bu bulgunun dışında yapılan detaylı incelemede herhangi bir özellik tespit edilmedi. Hasta gebelik takiplerine düzenli gittiğini ve son olarak 3 hafta önceki kontrolünde herhangi bir patolojik durumun olmadığını belirtti. Etyolojinin tespiti açısından hastadan kan grubu, tam kan sayımı, biyokimya, TORCH paneli gibi laboratuar parametreleri çalışıldı, fetal ekokardiyografi (ECHO) bakıldı. Sonuçlar normal olarak değerlendirildi. Hastaya fetal torasentez planlandı. İşlem öncesi ve sonrası tokoliz amaçlı 6 saat arayla oral nifedipin 20 mg kapsül başlandı, enfeksiyon profilaksisi amacıyla amoksisilin+sulbaktam (Sulcid-1 gram flakon) intramuskuler yapıldı. Sağ plevral aralıktan 150 cc. sol plevral aralıktan 120 cc. asit mayi boşaltıldı. boşaltılan mayiden biyokimya çalışıldı, şilöz vasıfta olduğu gözlendi. İşlemden 2 hafta sonra kontraksiyonları başlayan hastanın 2670 gr ağırlığında, 47 santimetre boyunda, 1. ve 5. dakika APGAR skorları 5-7 olan bir kız bebek doğurtuldu. Yenidoğan servisinde gözleme alınan bebekten kromozom analizi yapıldı, sonucu normal değerlendirildi. Post-partum 13. gün şifa ile taburcu edildi.

Sonuç

Fetal hidrotoraks gebeliğin değişik dönemlerinde farklı etyolojilerle ortaya çıkabilen bir klinik bulgudur. Prenatal ultrasonografik inceleme ve laboratuar parametreler ile değerlendirme yapılabilir. Fetal işlemlerin yapılmasında gestasyonel hafta önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler

Prenatal tanı, plevral efüzyon, fetal hidrotoraks.