Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Sorgun Devlet Hastanesi’ne başvuran gebelerde rubella, sitomegalovirüs ve toksoplazma antikorlarının seroprevalansı

Özgün Kiriş Satılmış, Ömer Erkan Yapça , Tuba Çatma Semerci, Duygu Yapça

Künye

Sorgun Devlet Hastanesi’ne başvuran gebelerde rubella, sitomegalovirüs ve toksoplazma antikorlarının seroprevalansı. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):23 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Özgün Kiriş Satılmış1,
Ömer Erkan Yapça 2,
Tuba Çatma Semerci2,
Duygu Yapça3

  1. Sorgun Devlet Hastanesi, Temel Mikrobioloji, Yozgat TR
  2. Sorgun Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Yozgat TR
  3. Sorgun Devlet Hastanesi, Mikrobioloji Laboratuvar, Yozgat TR
Yazışma Adresi

Özgün Kiriş Satılmış, Sorgun Devlet Hastanesi, Temel Mikrobioloji, Yozgat TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Fetusun rubella, sitomegalovirus (CMV) ve toksoplazma ile enfekte olması ciddi konjenital anomalilere veya ölü doğuma yol açabilmektedir.

Yöntem

Bu çalışmada Sorgun Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerine Ocak 2012 ile Aralık 2012 tarihleri arasında başvuran gebelerde rubella, CMV ve toksoplazma seropozitiflik oranlarının saptanması amaçlanmıştır. Hastaneye başvuran 15-50 yaş arası hamile kadınlardan alınan 804 serum örneğinde enzim floresans yöntemi (ELFA; Enzyme Linked Fluorescence Assay, Vidas, Bio Mérieux) ile bakılan rubella, CMV, toksoplazma IgM ve IgG, CMV ve toksoplazma IgG avidite antikor kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Rubella, CMV ve toksoplazma IgM antikorlarının seropozitiflik oranları sırasıyla %0.1, %0.1, %0.2, olarak tespit edilmiş, rubella, CMV ve toksoplazma IgG antikorlarının seropozitiflik oranları ise sırasıyla; %94.0, %99.8, %36.9 olarak bulunmuştur.

Sonuç

Gebelerde rubella, CMV ve toksoplazma enfeksiyonu açısından asıl tanı koyduran gebelik öncesi seronegatif iken gebelikte pozitif sonuç elde edilmesidir. Bu nedenle konjenital enfeksiyonların önlenebilmesi ve doğru tanı konulabilmesi için bizim önerimiz gebelik planlanırken ve gebelikte tekrar antikor durumuna bakılması; IgM ve IgG nin eş zamanlı bakılması; her ikisinin de pozitif olması durumunda IgG avidite testiyle enfeksiyonun akut enfeksiyon mu yoksa geçirilmiş enfeksiyon mu olduğuna karar verilmesidir.

Anahtar Kelimeler

Gebelik, rubella, CMV, toksoplazma, seroprevalans.