Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Fetal atrial fluttere bağlı gelişen non-immun hidrops fetalisin transplasental antiaritmik ilaçlarla tedavisi: Olgu sunumu

Hülya Ayık, Özgür Özdemir, Bekir Sıtkı İsenlik, Onur Erol, Gül Alkan Bülbül, Aysel Uysal Derbent, Selahattin Kumru

Künye

Fetal atrial fluttere bağlı gelişen non-immun hidrops fetalisin transplasental antiaritmik ilaçlarla tedavisi: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):32 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Hülya Ayık,
Özgür Özdemir,
Bekir Sıtkı İsenlik,
Onur Erol,
Gül Alkan Bülbül,
Aysel Uysal Derbent,
Selahattin Kumru

  1. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Antalya TR
Yazışma Adresi

Hülya Ayık, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Antalya TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 07 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 07 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Atrial fluttere bağlı nonimmün hidrops fetalisi olan bir fetusun transplasental antiaritmik ilaçlarla tedavi edildiği bir olgunun sunumu.

Giriş

Fetal vücut boşluklarında sıvı birikimi, polihidramnios, plasental ödem bulguları ile tanınan hidrops fetalis 830-3.500 doğumda bir rastlanan mortalitesi %50-100 arasında değişen, çoğunlukla nonimmun nedenlerle oluşan bir tablodur. Hidrops fetalis immün(%10-20) veya nonimmun(%80-90) nedenlerle gelişebilir. Kardiyak nedenler hidrops vakaların %20-25’ini oluşturmaktadır ve mortalitesi nedene bağlı olarak %50-98 arasında değişmektedir.

Olgu

Yirmibir yaşında ilk gebeliği olan SAT’ a göre 30 haftalık gebe hasta fetal hidrops tanısıyla kiniğimize refere edildi. USG’de 30 haftalık gebelikle uyumlu fetusta plevral efüzyon, batında yaygın asit görüldü. MCA Doppler anemi ile uyumlu değildi. Fetal ekoda kalp ve büyük damarlarda anatomik defekt saptanmadı. Atrial flutter izlendi. Kalp hızı 245 atım/dk idi. 2x0.5 mg parenteral digoksin tedavisine başlandı. Bir haftalık takipte kalp hızı 225 atım/dk civarında idi. Digoksine ilaveten sotalol eklendi (2x80 mg). Tedaviye 10 gün devam edildi. Kalp hızında belirgin yavaşlama olmadı (215 atım/dk). Sotalol tedavisi sonlandırılıp digoksin ve amiodaron (2x200 mg) tedavisine geçildi. Tedaviye 14 gün devam edildi. Hidrops geriledi. Kardiak hız 180 atım/dk’ya düştü. 35.haftada bebek doğurtuldu. Doğum sonrası kardioversiyonla sinüs ritmine dönüldü. Antiaaritmik ilaç verilmeden takip edildi. Yenidoğan 30 günlük iken sorunsuz taburcu edildi. Şu an 40 günlük olan yenidoğanın nabzı 100-120 aralığında, nörolojik muayenesi normal, genel durumu iyi, vital bulguları stabil olarak seyretmektedir.

Sonuç

Fetal taşiaritmilere bağlı olarak gelişen non-immün hidrops bulguları tedavi ile gerileyebilir. Digoksin fetal aritmilerin tedavisinde ilk seçenek ajandır ancak yanıt alınamadığında sotalol veya amiodaron ile kombine edilebilir.

Anahtar Kelimeler

Non-immün hidrops fetalis, fetal atrial flutter, digoksin, sotalol, amiodaron.