Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Ankilozan spondilit ve komplike gebelik süreci: Nadir bir olgu

Ömer Erkan Yapça, Tuba Çatma Semerci, Ebru Aladağ, Hakan Tapar

Künye

Ankilozan spondilit ve komplike gebelik süreci: Nadir bir olgu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):24-25 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Ömer Erkan Yapça1,
Tuba Çatma Semerci1,
Ebru Aladağ2,
Hakan Tapar2

  1. Sorgun Devlet Hastanesi, Kadın hastalıkları ve Doğum, Yozgat TR
  2. Sorgun Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Yozgat TR
Yazışma Adresi

Ömer Erkan Yapça, Sorgun Devlet Hastanesi, Kadın hastalıkları ve Doğum, Yozgat TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Bu olgu sunumunda, 29 yaşında,gravida:3, parite:2, mükerrer sezeryanlı 5 yıldır ankilozan spondiliti (AS) olan son sezeryanının üzerinden 6 yıl geçen istenmeyen gebeliği olan kadının komplike gebelik süreci, sezeryan operasyonu ve postoperatif ortaya çıkan komplikasyonları ele alındı.

Olgu

Hasta gebe olduğunu 7. haftada farketmiş ve polikliniğimize başvurmuştu. Nonsteroidal antiinflamatuar ilaç ve TNF inhibitörü ilaç kullandığı için çok endişeli ve gebeliği sonlandırmak istiyordu. Hastamızı gerekli bilgilendirmemize rağmen endişelerinin kaybolmaması üzerine 3. düzey merkeze yönlendirdik. Oradada gebeliğin devamı kararı alınan hastamız 15. gebelik haftasından doğuma kadar tarafımızca takip edildi. Ankilozan spondilit bulgularında gebelik süresince progresyon saptandı. 29. haftadan itibaren maternal sağ pelvikaliektazi gelişimi başladı ve progresif seyretti. Lumbar omurlardaki hareket kısıtlılığı sebebiyle supin pozisyonda, ilerleyici pelvikaliektazi nedeniyle sağ yan pozisyonda yatamaz hale gelmiş, ruh halide bozulma mevcuttu. Hastaya sezeryanı 3. düzey merkezde yapması önerilmesine rağmen kabul etmedi. 37. gebelik haftasında gerekli multidisipliner konsültasyonlar yaptırıldıktan sonra hastada sezaryen ve tüp ligasyonu kararı alındı. Omurgadaki kifoskolyoz nedeniyle regional anestezi denenmedi. Genel anestezi uygulandı. Birinci dakika apgarı 10 olan 2850 gram bebek doğurtuldu.Postoperatif 2 ve 3. gün solunum sıkıntısı yaygın batın distansiyonu gelişen hasta 5. gün sorunsuz şekilde taburcu edildi.

Sonuç

Ankilozan spondilitli hastaların gebelik sırasında daha sık ve düzenli takibi gerekmektedir. Doğum ve anestezi şekline doğum eylemi başlamadan evvel karar verilmeli, doğum ve sezeryan sırasında gelişebilecek komplikasyonlar açısından jinekolok ve anestezistler dikkatli olmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Ankilozan spondilit, gebelik, sezaryen.