Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Gebeliğin 11-14. haftalarında intrakranial transluensi genişliğinin normogramı

Mehmet Aytaç Yüksel, Resul Arısoy, Emre Erdoğdu, Murat Yayla, Cihat Şen

Künye

Gebeliğin 11-14. haftalarında intrakranial transluensi genişliğinin normogramı. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):34-35 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Mehmet Aytaç Yüksel1,
Resul Arısoy2,
Emre Erdoğdu2,
Murat Yayla3,
Cihat Şen1

  1. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KHD Ana Bilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı, İstanbul TR
  2. S.B. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi KHD Perinatoloji, İstanbul TR
  3. İnternational Hospital, Perinatoloji, İstanbul TR
Yazışma Adresi

Mehmet Aytaç Yüksel, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KHD Ana Bilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı, İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 21 Mart 2016

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Türk populasyonunda, intrakranial transluensinin referans aralığının belirlenmesi.
Yöntem
Bu prospektif çalışmada 11-14. gebelik haftalarında 596 fetusda yapıldı. Fetal değerlendirme transabdominal ultrasonografi ile ölçüldü. Fetusların intrakranial transluensi anterior-posterior çapının, gebelik haftasına göre dağılımı çıkarıldı ve 11-14. gebelik haftaları arasında persantil değerleri hesaplandı. İntrakranial transluensinin anterior posterior çapı ile diğer biyometrik parametreler arasında regresyon analizi yapıldı.
Bulgular
11-14. gebelik haftaları arasında ortalama intrakranial transluensinin anterior posterior çapı 1.8±0.4’tür ve 11-14. gebelik haftaları arasında lineer olarak arttığı saptanmıştır. Lineer regresyon denkleminde ICT ile CRL arasındaki regresyon denklemi: ICT=CRLx0.0184+0.575 (R=0.385; p<0.001), ICT ile BPD arasındaki regresyon denklemi: ICT=BPDx0.0532+0.632 (R=0.346; p<0.001), ICT ile GG arasındaki regresyon denklemi: ICT=GGx0.024-0.339 (R=0.25; p<0.001) arasında anlamlı korelasyon saptandı.
Sonuç
İntrakranial transluensi anterior posterior çapı, CRL, BPD ve gebelik haftası ile lineer olarak arttmaktadır
Anahtar Kelimeler

Spina bifida, ilk trimester, intrakranial transluensi.