Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Term gebelikte plasenta ve yenidoğan doğum ağırlığı

Cem Ardıç, Resul Arısoy, Emin Dönmez, Arzu Arıkan, Emre Erdoğdu, Semih Tuğrul

Künye

Term gebelikte plasenta ve yenidoğan doğum ağırlığı. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):25 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Cem Ardıç,
Resul Arısoy,
Emin Dönmez,
Arzu Arıkan,
Emre Erdoğdu,
Semih Tuğrul

  1. S.B. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları E. A. Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul TR
Yazışma Adresi

Cem Ardıç, S.B. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları E. A. Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Normal doğum ile sonuçlanan komplike olmayan gebeliklerde, plasenta ve yenidoğan ağırlıklarının 37-42 gebelik haftaları arasındaki nomogramının elde edilmesi

Yöntem

Bu prospektif çalışmada 37-42 gebelik haftaları arasında yapısal olarak normal 317 gebelik çalışmaya dahil edildi. Gebelerin ayrıntılı anemnezleri alındı, boyları ölçülerek kiloları tartıldı. Vücut kitle indeksleri (VKİ) hesaplandı. Yenidoğanların doğum haftası ile birlikte doğum ağırlıkları ve plasenta ağırlıkları ölçülerek kayıt edildi. Plasenta ağırlığının ve yenidoğan doğum ağırlığının 37-42 gebelik haftaları arasında persantil (th) dağılımları elde edildi.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen 317 gebelikte, yenidoğanların 174’ü (%55) kız ve 146’sı (%45) erkek bebek idi. Kız ve erkek yenidoğanlar arasında doğum haftası ve plasenta ağırlığı açısından anlamlı farklılık saptanmadı ancak doğum kilolarının erkek bebeklerde daha fazla olduğu tespit edildi (p=0.004).37-42 gebelik haftaları arasında plasenta ağırlığının sırasıyla 50.th değerleri 560, 620,, 649, 631, 620 ve 610 gr olarak saptandı. Plasenta ağırlığının 39. gebelik haftasına kadar arttığı sonrasında da azaldığı tespit edildi. 37-42 gebelik haftaları arasında yenidoğan doğum ağırlığının sırasıyla 50.th değerleri 2970, 3220, 3380, 3385, 3400 ve 3540 gr olarak saptandı. Plasenta ağırlığı/yenidoğan ağırlığı 0.19±0.03 olarak tespit edilmiş olup 37-42 gebelik haftaları arasında anlamlı değişkenlik göstermediği tespit edilmiştir.

Sonuç

37-42 gebelik haftaları arasında elde edilen plasenta ve yenidoğan nomogramlarının ülkemizdeki gebeliklerin değerlendirilmesinde ve intrauterin gelişim kısıtlılığı tanısında kullanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Nomogram, plasenta ağırlığı, yenidoğan doğum ağırlığı.