Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Erken dönem akrani ve termde anensefali: Olgu sunumu

Fatma Uysal, Ahmet Uysal

Künye

Erken dönem akrani ve termde anensefali: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):37-38 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Fatma Uysal1,
Ahmet Uysal2

  1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale TR
  2. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kadın Doğum Anabilim Dalı, Çanakkale TR
Yazışma Adresi

Fatma Uysal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Tanısı 12 hafta 4 günde konan akrani olgusunun termdeki anensefali görünümü 2 ve 3D sonografi görüntüleri eşliğinde sunulacaktır.

Olgu

Gebeliğinin izlemi için ilk kez başvuran, gebeliği öncesinde folik asit kulanımı olmayan olguda öyküde akraba evliliği mevcut değildi. Ultrasonografik değerlendirmede baş-popo mesafesi (CRL) ne göre 12 hafta 4 gün ile uyumlu fetusta kraniyal kemiklerin ossifikasyonu izlenmezken fasiyal kemiklerin ossifiye olduğu akraniyanın neden olduğu defektten serebral dokunun protrüzyonu sonucunda şapka benzeri şekil bozukluğu saptanarak akrani tanısı konarak aileye terminasyon önerildi. Ancak aile gebeliğin sonlandırılmasını kabul etmedi. Terme dek takip edilen fetusun 36. haftadaki ultrasonografi görüntüsünde beyin dokusu izlenmezken tipik kurbağa gözü görünümü ve polihidroamniyos saptandı. Olgu spontan vajinal yolla doğurtuldu.

Tartışma

Kraniyumun ossifikasyonunun 10. haftada başlaması ve 11. haftadan itibaren ultrasonda hiperekojenite olarak izlenmesinden dolayı 10. haftadan önce anensefali tanısının güvenilir olmadığını düşünmektedir. Bu nedenle ikinci ve üçüncü trimesterlerde tanıyı kesinleştiren karakteristik ultrasonografik bulguların dışında, erken dönemde anensefalinin patogenezi ile bağdaşacak yeni bulguların saptanması ve tarama niteliğinin değerlendirilmesi yoluna girilmiştir.Bu bağlamda bazı yazarlar, 9-10 haftalar arasında akraninin görülmesini,küçük ve düzensiz kutup izlenmesini,supraorbital kesitte,amniyon sıvısına maruz kalmış serebral lobların meydana getirdiği ‘Mickey Mouse’ görüntüsü ve CRL’nin gerilemiş olması, ayrıca benzer şekilde amniyon sıvısından korunmayan beyin dokusunun ‘şapka’ veya ‘boynuz’ benzeri deformasyonları veya dezorganize beyin dokusunun saptanmasını ekzensefali veya anensefali lehine bulgular olarak gündeme getirmiştir.

Sonuç

İlk trimesterde yapılan ultrasonografi ile yaşamla bağdaşmayan anomaliler tespit edilmeli ve aile bilgilendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler

Akrani, anensefali, birinci trimester, üçüncü trimester, 3D sonografi.