Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Postpartum 60 saat sonra gelişen HELLP sendromu

Bülent Çakmak, Muhammet Toprak, Mehmet Can Nacar, Ahmet Karataş

Künye

Postpartum 60 saat sonra gelişen HELLP sendromu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):26 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Bülent Çakmak1,
Muhammet Toprak2,
Mehmet Can Nacar2,
Ahmet Karataş3

  1. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tokat TR
  2. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tokat TR
  3. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Bolu TR
Yazışma Adresi

Bülent Çakmak, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tokat TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Bu yazının amacı postpartum HELLP sendromu ile komplike hafif preeklampsili bir olgunun sunumudur.

Olgu

25 yaşında, ikinci gebeliği olan hasta 36 haftalık gebeliği varken hafif preeklampsi nedeniyle kliniğimize refere edildi. Hastanın değerlendirilmesinde uterin kontraksiyonlarının ve daha önce sezaryen öyküsü olmasından dolayı hasta sezaryen ile doğum yaptırıldı. Postpartum dönemde sezaryen sonrası ikinci güne kadar her şey yolunda gitti. Doğumdan 60 saat sonra hastada epigastrik ağrı, bulantı ve kusma meydana geldi. Laboratuar değerlerine bakıldığında HELLP Sendromu ile uyumlu olan hemoliz, yüksek karaciğer enzimleri ve düşük platelet sayısı gözlendi. Hastaya destek tedavisi ve steroid uygulaması sonrası 3. günden itibaren normale döndü.

Sonuç

HELLP sendromunun postpartum dönemde de gelişebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle preeklampsi olan hastalarda doğum sonrası HELLP sendromu gelişme riski açısından dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler

HELLP sendromu, postpartum, preeklampsi.