Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

İzole fetal kardiyak rabdomyom: Olgu sunumu

Ahmet Karataş, Zehra Karataş, Tülay Özlü

Künye

İzole fetal kardiyak rabdomyom: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):39-40 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Ahmet Karataş1,
Zehra Karataş2,
Tülay Özlü1

  1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bolu TR
  2. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bolu TR
Yazışma Adresi

Ahmet Karataş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bolu TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Fetal kardiyak rabdomyom nadir rastlanan bir durumdur. Çocuklarda en sık görülen kalp tümörüdür ve olguların%60’ından fazlası tubero-skleroz (TS) ile ilişkilidir. Çoğu histolojik olarak iyi huylu tümörlerdir, kendiliğinden gerileme gösterirler ve genellikle herhangi bir tedavi gerektirmezler. Bazı durumlarda, bulundukları yere bağlı olarak, kan akışında tıkanmaya, aritmilere, ölü doğum ya da ani ölümlere neden olabilirler.

Olgu

34 yaşında, 24. gebelik haftasında fetal kalpte sol ventrikülde interventriküler septumda 6x7 mm büyüklüğünde rabdomyomu düşündüren homojen, hiperekojen kitle gözlenen bir olgu sunmak istedik. Ne fetal manyetik rezonans (MR) görüntülemede ne de doğum sonrası üriner ve göz muayenelerinde kalp dışında patoloji saptanmadı. 39. gebelik haftasında 2880gr bir kız çocuğu doğurtuldu. TS aile öyküsü olmaması, üriner system ultrasonografisi ve göz dibi muayenesi normal olması nedeniyle TS’den uzaklaşıldı. Doğum sonrası ekokardiyografide triküspid ve mitral kapak anulusunda multi-fokal, karnabahar görünümünde 11x13 mm boyutta kitle gözlendi. Kalp fonksiyonları ve ritmi normaldi ve lezyon boyutu doğumdan sonra 3 ay içinde küçüldü.

Sonuç

Bazı olgularda spontan küçülürken, bazılarında ani ölümlere sebep olmaları nedeniyle, rabdomyomların fetal dönemde saptanmaları önemlidir. Fetal kalp rutin ultrasonografik değerlendirme sırasında en uygun fetal pozisyonda incelenmelidir ve fetal kalpte bir kitle varlığında, en olası tanı olarak rabdomyom akla gelmelidir. Bu lezyonlar çıkış yolunu tıkayabilmeleri veya aritmilere yol açabilmeleri nedeniyle yakın ekokardiyografik takibe alınmalıdırlar. TS ile olası birlikteliği araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Kardiyak kitle, fetal ekokardiyografi, rabdomyom.