Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Sağlıklı gebelikle birlikte seyreden heterotopik gebelik vakası

Mustafa Doğan Özçil, Arif Göngören, Kenan Dolapçıoğlu, Orhan Nural, Oğuz Uyar

Künye

Sağlıklı gebelikle birlikte seyreden heterotopik gebelik vakası. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):40 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Mustafa Doğan Özçil,
Arif Göngören,
Kenan Dolapçıoğlu,
Orhan Nural,
Oğuz Uyar

  1. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Doğum Anabilim Dalı, Antakya, Hatay TR
Yazışma Adresi

Mustafa Doğan Özçil, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Doğum Anabilim Dalı, Antakya, Hatay TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Konunun önemi

Heterotopik gebelik, intrauterin canlı gebelik ve birlikte ektopik gebelikle(özelliklede tubal gebelik) karakterize bir durumdur. Son yıllarda uygulanan yardımcı üreme teknikleri ile oluşan heterotopik gebelik insidansı 1/30 000’ den 1/600, hatta 1/100’e kadar artmıştır.Teşhis genellikle Transvaginal Ultrasonografi ile muayene sırasında, intrauterin canlı gebeliğin yanı sıra pelvik kitle kompleksi ile konur.

Olgu

YÜT ile gebe kalan 23 yaşında hasta 4 günden beri devam eden şiddetli karın kasık ağrısı, önce kahverengi sonra kırmızıya dönen vajinal lekelenme yakınması ile kliniğimize başvurdu. Jinekolojik muayene de batında ağrı, hassasiyet ve rebound mevcuttu, ayrıca sağ adneksial alanda kitle palpe edildi. Transvaginal ultrasonografide intrauterin 7.5 haftalık canlı gebelik, douglasta bol miktarda serbest mai, sağ tuba ampuller bölümde genişleme, hematosalpenks görünümü ve 11 mm çapında hipoekojen alan mevcuttu. Hasta da intraabdominal hemoraji oluştuğu düşünülerek acilen laparatomi uygulandı. Operasyon esnasında, sağ tuba ampuller bölümde rüptür ve hemen yanında gebelik ürünü, ayrıca batında 500 ml civarında serbest ve koagule kan olduğu görüldü. Gebelik ürünü alındı, batındaki kan aspire edildi, tubanın rüptüre kısmı repare edildi. Histopatolojik incelemede tubal gebelik saptandı. İntrauterin gebelik halen devam etmektedir.

Sonuç

Özellikle YÜT ile gebe kalan kişilerde daha fazla olmak üzere tüm gebelerde heterotopik gebelik düşünülmeli ve gebe ona göre muayene edilmeli, heterotopik gebelik şüphesi olan ve durumu stabil olmayan gebelerde hayat kurtarıcı bir işlem olan cerrahi girişim bir an önce uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Adneksiyal kitle, yardımcı üreme teknikleri, heterotopik gebelik.