Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Preeklampsinin şiddetini ve perinatal stresi göstermede biyokimyasal bir belirteç olarak copeptin

Gül Alkan Bülbül, Selahattin Kumru, Aysel Uysal Derbent, Mete Çağlar, Mehmet Göksu, Bekir Sıtkı İsenlik, Özgür Özdemir

Künye

Preeklampsinin şiddetini ve perinatal stresi göstermede biyokimyasal bir belirteç olarak copeptin. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):40-41 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Gül Alkan Bülbül1,
Selahattin Kumru1,
Aysel Uysal Derbent1,
Mete Çağlar2,
Mehmet Göksu1,
Bekir Sıtkı İsenlik1,
Özgür Özdemir3

  1. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Antalya TR
  2. Düzce Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Düzce TR
  3. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Antalya; TR
Yazışma Adresi

Gül Alkan Bülbül, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Antalya TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Stres belirteçlerinden copeptinin preeklampsi gelişimde rol oynayabileceği; fetal gelişme kısıtlılığı, asidoz gibi perinatal stres faktörleriyle güçlü ilişkisinin olduğu öne sürülmüştür. Çalışmamız, copeptinin preeklampsinin klasik biyokimyasal belirteçleri, yenidoğan sonuçlarıyla ilişkisini saptamak amacıyla planlamıştır.

Yöntem

Çalışmaya Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kliniği’ne başvuran fetal gelişim kısıtlılığı ile komplike normotansif 23 gebe, normal fetal büyümeye sahip normotansif 22 gebe, hafif preeklampsi tanılı 22 gebe, ağır preeklampsi tanılı 28 gebe alındı. Sezaryan esnasında alınan maternal venöz kan (MVK), fetal umblikal arter (FUA) ve fetal umblikal ven (FUV) copeptin düzeyleri ile grupların doppler ultrasonografi, yenidoğan sonuçları, biyokimyasal parametreleri arasında olası ilişki pearson korelasyon analiz yöntemiyle değerlendirildi.

Bulgular

Spot idrarda proteinüri (r:0.279 p:0,007 n:91), MVK ürik asit (r:0.246 p:0,01 n:92) ile MVK copeptin düzeyi arasında korelasyon saptandı. MVK kreatinin (r:0.292 p:0.005 n:91), AST (r:0.379 p:0.000 n:90), BUN (r:0.2 p:0.027 n:95), LDH (r:0.398 p:0.000 n:90) ile FUA copeptin düzeyi arasında korelasyon belirlendi. Sistolik kan basıncı (r: 0,257 p:0,04 n:90), MVK kreatinin (r:0.353 p:0.000 n:89), AST (r:0.531 p:0.000 n:93), BUN (r:0.342 p:0.000 n:92), LDH (r:0.503 p:0.000 n:84 ) ile FUV copeptin seviyesi arasında korelasyon saptandı. Umblikal arter S/D oranı (r:0.423 p:0.000 n:90 ), RI (r:0,296 p:0.004 n:93); median uterin arter RI (r:0.521 p:0.000 n:95 ) ve yenidoğan yoğun bakım ünitesi (YDYBÜ) ihtiyacı (r:0.323 p:0.001 n:93) ile FUA copeptin düzeyleri arasında korelasyon saptandı.

Sonuç

Ağır preeklamptik olgularda maternal metabolik durumun fetüs üzerinde stres, adaptasyon mekanizmalarını etkileyebileceğini; maternal copeptinin preeklampsinin şiddetini belirlemede, fetal copeptin düzeylerinin fetal strese yanıtı ve YDYBÜ ihtiyacını öngörmede biyokimyasal belirteç olabileceğini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler

Fetal gelişim kısıtlılığı, perinatal stres, preeklampsi.