Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Preterm erken membran rüptürü olan gebelerde maternal ve fetal sonuçlar. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):27 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Abdulkadir Turgut1,
Ali Özler1,
Serdar Başaranoğlu2,
Senem Yaman Tunç1,
Elif Ağaçayak1,
Neval Yaman Görük1,
Ahmet Yıldızbakan1,
Talip Gül1

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Diyarbakır TR
  2. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

Serdar Başaranoğlu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Diyarbakır TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Preterm doğum, neonatal morbidite ve mortalitenin önemli ve sık bir nedeni olan prematür erken membran rüptürünün (PEMR) maternal ve fetal sonuçlarının incelenmesi.

Yöntem

Çalışmada Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum servisine Ocak 2011-Aralık 2012 tarihleri arasında başvuran PEMR’li 94 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, gravidası, paritesi, abortus sayısı, yaşayan çocuk sayısı, obstetrik hikayeleri, doğumdaki gebelik haftası, klinik bulguları ve laboratuvar değerleri, doğum şekli, sezeryan endikasyonu, bebeğin doğum ağırlığı ve boyu, 1.-5. dk APGAR skorları irdelendi.

Bulgular

Hastanemizde PEMR insidansı %3.8 idi. Hastalarımızda ortalama doğum haftası 31.5±3.1 (minimum: 25.0 - maksimum: 36.0), izlem süreleri 6.1±2.2 (minimum: 4.0 - maksimum: 13.0) gündü. Yenidoğanların 48’i (%51.1) gözleme, 46’sı (%48.9) yenidoğan yoğun bakıma alındı. Yoğun bakıma alınan 14 (%14.9) yenidoğanın postpartum 24 saat içinde ex olduğu, 5 (%5.3) yenidoğanın sepsis sonrası ex olduğu tespit edildi. Ex olan yenidoğanların ortalama gebelik haftaları (26.7±1.6) idi. Gestasyonel hafta arttıkça 1. dk (r=0.660, p=0.000) ve 5. dk (r=0.695, p=0.000) APGAR değerlerinin arttığı gözlendi.

Sonuç

PEMR maternal-fetal morbidite ve mortaliteye yol açan ve hala güncelliğini koruyan bir obstetrik problemdir. Başvuran hastalar dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli, tanı mutlaka kesinleştirilmeli, gebelik haftası ve enfeksiyon bulguları başta olmak üzere gebeliği komplike edebilecek tüm faktörler göz önünde bulundurularak hastaya özgü uygun tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Bu olgular erişkin ve yenidoğan yoğun bakım servisi hizmetinin verildiği ileri merkezlerde takip ve tedavi edilmelidir.

Anahtar Kelimeler

Erken doğum, maternal ve fetal sonuçlar, preterm erken membran rüptürü.