Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Sezaryen sırasında 3300 cm3 volüme sahip myomektomi: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):42 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Adnan İncebıyık1,
Neşe Gül Hilali1,
Aysun Camuzcuoğlu1,
Ahmet Küçük2,
Hasan Hüsnü Yüce3,
Harun Aydoğan2,
Ekrem Karakaş4,
Hakan Camuzcuoğlu1,
Avni Kılıç1,
Fatih Pirinççi1,
Ebru Kirazoğlu1,
Mehmet Vural1

  1. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AnaBilim Dalı, Şanlıurfa TR
  2. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa TR
  3. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa TR
  4. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Şanlıurfa TR
Yazışma Adresi

Adnan İncebıyık, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AnaBilim Dalı, Şanlıurfa TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Konunun önemi

Gebelik sırasında myom görülme sıklığı %0.05-5’dir. Genellikle asemptomatik olup tesadüfen saptanır. Ancak daha az oranda olmakla beraber myom ile gebeliğin birlikteliği abortus, erken membran rüptürü, pelvik ağrı, prematür doğum, ablasyo plesenta, disfonksiyonel doğum, distozi ve postpartum hemoraji şeklinde klinik seyre neden olabilir. Genelde obstetrisyenler pedinküllü myom, insizyon hattındaki myomlar ve küçük myomlar hariç histerektomiye kadar uzanan kanama riskinden dolayı sezaryen sırasında myomektomiden kaçınırlar. Ancak sezaryen sırasında myomektomi yapılmadığı takdirde myomu çıkarmak için çoğu kez ikinci bir operasyon gerekmektedir. Bu da hastaya ek olarak ikinci bir anestezi, operasyon riski ve maliyet getirmektedir. Dikkatlice seçilmiş hastalarda ve deneyimli obstetrisyenler tarafından yapılan sezaryen ile birlikte eş zamanlı myomektomi operasyonlarının güvenli olduğu vurgulanmaktadır. Sezaryen sırasında myomektominin en korkulan komplikasyonu kanama olup, kanama miktarını azaltmak amacıyla çeşitli yöntemlerin uygulanması önerilmektedir. Bu yöntemler içerisinde; uterin turnike uygulanması, bilateral uterin arter ligasyonu, intravenöz oksitosin infüzyonu ve dilüe vazopressin enjeksiyonu sayılabilir. Literatürde genelde myom çapı 6 cm’den küçük myomektomilerin güvenli olduğu ifade edilirken, 19 cm’ye kadar olan myomlarında çıkarılabileceğini savunan yazarlar da mevcuttur.

Olgu

Olgu sunumumuzda gebeliği sırasında rutin ultrasonografik kontrolünde saptanan, gebelik süresince asemptomatik seyreden, doğum sırasında dev boyuta ulaşan (çapı 22 cm ve volümü 3300 cm3) ve sezaryen operasyonu ile eş zamanlı olarak komplikasyonsuz bir şekilde myomektomi yapılan bir gebe sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Gebelik, myomektomi, sezaryen.