Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Midtrimester amniyotik membranı prolabe kadınların amnion sıvısında bakteri 16 S rRNA varlığının acil servikal serklaj başarısı ve gebelik prognozu ile ilişkisinin araştırılması

Hayal Uzelli Şimşek, Emer Doğer, Gülden Sönmez Tamer, Murat Kasap, Aydın Çorakçı, Eray Çalışkan

Künye

Midtrimester amniyotik membranı prolabe kadınların amnion sıvısında bakteri 16 S rRNA varlığının acil servikal serklaj başarısı ve gebelik prognozu ile ilişkisinin araştırılması. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):44-45 DOI: doi:10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Hayal Uzelli Şimşek1,
Emer Doğer1,
Gülden Sönmez Tamer1,
Murat Kasap1,
Aydın Çorakçı2,
Eray Çalışkan3

  1. Kocaeli Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kocaeli TR
  2. Kocaeli Üniversitesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kocaeli TR
  3. Kocaeli Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli TR
Yazışma Adresi

Hayal Uzelli Şimşek, Kocaeli Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kocaeli TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Amniyotik membranı prolabe kadınların amniyon sıvılarında PZR ile enfeksiyon etkeninin tespitinin, acil serklaj başarısı ve gebelik prognozu ile ilişkisini ortaya koymak.

Yöntem

Çalışmaya Kocaeli Üniversitesi KHD ABD’na membranları sağlam olup serviksten amniyon membranı prolabe ve acil serklaj yapılması gereken 19 hasta ile 2.trimester genetik amniosentez için başvuran ardışık 56, toplam 75 hasta dahil edildi.Amniyosentez ile alınan amniyon sıvılarında bakteriyel 16S rRNA varlığı PZR yöntemiyle incelendi.Amniyon sıvı kültürü, vajen ve idrar kültürleri ile CRP için kan alındı. Amniyon membranı prolabe olan hastalara acil serklaj, tokoliz, antibiyotik tedavilari uygulandı.İstatistiksel analizi Spss 13 bilgisayar programı ile yapıldı.

Bulgular

Hasta grubunun gebelik süresi kontrol grubunun gebelik süresinden anlamlı olarak kısaydı (p<0.001). Hasta grubunda beş koryoamniyonit (%26.3) tespit edilirken kontrol grubunda tespit edilmedi (p=0.001). Hasta grubunda 3 bebekte sepsis varlığı (%18.8) tespit edilirken kontrol grubunda tespit edilmedi (p=0.01). Hasta grubunda perinatal bebek ölüm sayısı (n=13, %68.4), kontrol grubundan (n=3, %5.4) anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.001). PZR yöntemiyle bakteri varlığı saptanan hasta grubunda CRP(>1) yüksekliği (n=8, %88), saptanmayan olgularla(n=8,%80) benzer bulundu (p=0.81). PZR yöntemiyle bakteri varlığı saptanan hasta grubunda eve canlı bebek götürülmediği tespit edilirken saptanmayan olgularda altı hastanın (%60) eve canlı bebek götürdüğü tespit edildi (p=0.008). PZR yöntemiyle bakteri varlığı saptanan hasta grubunda gebelik süresi (gün), saptanmayan hasta grubundan anlamlı olarak düşük bulundu (p=0.02).

Sonuç

Amniyotik membranı prolabe halde başvuran, hem enfeksiyon hem de prematürite açısından yüksek risk taşıyan hastalarda olabilecek en kısa sürede duyarlı ve özgün yöntemle etkenin tespiti önem arz etmektedir.Bu amaçla 3-4 gün gibi uzun sürede ve her etkenin tespit edilemediği kültür yöntemindense 16S rRNA’ya yönelik yapılan PZR yöntemi ile amniyon sıvısında bakteriyel etkenin tespitinin rutin olarak çalışılmasıyla hastalara kısa sürede doğru ve etkin tedavi başlanacak ve bireysel, toplumsal fayda sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler

Acil serklaj, amniyosentez, gebelik prognozu, PCR, preterm doğum.