Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Bilateral konjenital diyafragmatik herni: Nadir bir olgu sunumu

Elif Ağaçayak, Mehmet Özer, Abdulkadir Turgut, Ali Özler, Senem Yaman Tunç

Künye

Bilateral konjenital diyafragmatik herni: Nadir bir olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):45-46 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Elif Ağaçayak1,
Mehmet Özer2,
Abdulkadir Turgut1,
Ali Özler1,
Senem Yaman Tunç1

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır TR
  2. Özel Genesis Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği, Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

Elif Ağaçayak, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

İntrauterin ultrasonagrafik (USG) muayenesinde sağ taraflı konjenital diyafragmatik herni olan fetüsün herni onarımı esnasında bilateral konjenital herni vakası olduğu saptanmıştır.

Olgu

Hasta gebeliğinin 15. haftasında kliniğimize başvurmuştur. Yapılan rutin USG muayenesinde toraksta fetal kalbin yanında mide ve karaciğer sol lobu izlenmiştir. Ailenin bilgi dahilinde hasta takibe alındı. 39. gebelik haftasında hasta sezeryana alındı. 2600 gr. ağırlığında; 1. ve 5. dakika apkarları sırasıyla 5-4 olan erkek fetüs doğurtuldu. Fetüse x-ray akciğer grafisi çekildi. Her iki akciğerinde havalanmadığı görüldü. Fetüs acil cerrahi operasyona alındı. Sol subkostal insizyonla toraksa girildi. Dalak, mide, ince bağırsak, karaciğer sol lobu ve sol kolon toraksta izlendi. Organlar abdominal kaviteye redükte edildi ve bilateral geniş konjenital diyafragma hernisi olduğu gözlendi. Sol toraksa göğüs tüpü uygulandı. Sualtı drenajı yapıldı. Defektin yarısı primer onarıldı ve diğer yarısı ise prolen mech ile onarıldı. Ancak fetüste operasyon sonrası şiddetli pulmoner hipertansiyon geliştiği için fetüs operasyon sonrası 56. saatte ex oldu.

Sonuç

Bilateral konjenital diyafragmatik hernili infantların yönetimi önemli ölçüde mortalite ile ilgili zor bir problem olarak düşünülmektedir. Tek taraflı konjenital diyafragmatik herni; bilateral konjenital diyafragmatik herni ile kıyaslandığında major anomalilerle ilişkisinin daha sık olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Bilateral konjenital diyafragma hernisi, pulmoner hipertansiyon, konjenital anomali.