Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Genetik amniyosentez yapılan 16-22 haftalık gebelerin amniyosentez sonuçlarının

Alev Timur, İbrahim Uyar, İbrahim Gülhan, Negahan Tan Saz, Alper İleri, Mehmet Özeren

Künye

Genetik amniyosentez yapılan 16-22 haftalık gebelerin amniyosentez sonuçlarının. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):46-47 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Alev Timur1,
İbrahim Uyar2,
İbrahim Gülhan3,
Negahan Tan Saz2,
Alper İleri2,
Mehmet Özeren2

  1. Özel Sada Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, İzmir TR
  2. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, İzmir TR
  3. izmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, İzmir TR
Yazışma Adresi

İbrahim Gülhan, izmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, İzmir TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Prenatal tanı amaçlı genetik amniyosentez yapılan olguların kromozom analizi sonuçlarını değerlendirmek.

Yöntem

Kasım 2010 - Nisan 2011 tarihleri arasında perinatoloji servisimizde yapılan 311 amniyosentez olgusunun amniyosentez endikasyonları, kültür başarıları, karyotip sonuçları ile tarama ultrasonları ve gebelik prognozları retrospektif olarak değerlendirildi. Verilerin istatistiksel analizi PASW (Predictive Analytics Software) paket programı ile yapıldı.

Bulgular

Amniyosentez işleminin yapıldığı olgularda ortalama yaş ve gebelik haftası sırasıyla 32.72±7.49 ve 17.98±6.56 olarak bulundu. Ortalama gebelik sayısı 2.46±1.45, ortalama doğum sayısı 1.32±1.21, ortalama doğum haftası 38.24±1.32 ve ortalama bebek ağırlığı ise 3131±113 gr olarak tespit edildi.
Kromozom anomalisi oranı %5.8 olarak bulundu. Fetal kayıp oranı 3 olgu ile %0.9 olarak saptandı. En sık amniyosentez endikasyonu üçlü testte risk artışı olarak tespit edildi (%29.9). 311 olgudan ikisi dışında hücre kültürü başarılı oldu (%99.3).

Sonuç

Bu çalışmada kromozom anomalisi oranı %5.8 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda üçlü testte artmış risk, en sık amniyosentez endikasyonu olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Amniyosentez, prenatal tanı, karyotip.