Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

İlk trimester maternal serum PAPP-A, serbest b-hCG değerleri ve hematolojik parametrelerin preeklampsi ile ilişkisi

Bülent Çakmak, Fulya Zeynep Metin, Mehmet Can Nacar

Künye

İlk trimester maternal serum PAPP-A, serbest b-hCG değerleri ve hematolojik parametrelerin preeklampsi ile ilişkisi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):31 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Bülent Çakmak,
Fulya Zeynep Metin,
Mehmet Can Nacar

  1. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tokat TR
Yazışma Adresi

Bülent Çakmak, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tokat TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 07 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 07 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Bu çalışmanın amacı, ilk trimester maternal serum gebelikle ilişkili plazma protein A (PAPP-A), serbest beta-human koryonik gonadotropin (b-hCG) değerleri ve hematolojik parametrelerin preeklampsi ile ilişkisinin araştırılmasıdır.

Yöntem

Ocak 2011 – Aralık 2012 tarihleri arasında bir üniversite hastanesi kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde antenatal takiplerinde ilk trimester tarama testi yaptıran ve sonrasında preeklampsi tanısı konulup doğumu gerçekleştirilen 26 hasta çalışmaya alındı. Kontrol grubu olarak aynı yaş ve obstetrik özelliğe sahip 26 hasta çalışmaya dahil edildi. İlk trimesterde ölçülen serum PAPP-A ve b-hCG değerleri ile kan hemoglobin ve trombosit değerleri iki grup arasında karşılaştırıldı. PAPP-A ve b-hCG değerleri için gebelik yaşı ve maternal ağırlığa göre medyan katsayıları (Multiples of Median, MoM) hesaplandı.

Bulgular

Preeklampsi grubunda serum PAPP-A değerleri kontrol grubuna göre daha düşük saptandı (1.4±0.7 / 0.9±0.3 MoM) (p<0.05). Serum b-hCG değerleri açısından iki grup arasında fark saptanmadı. Bununla birlikte ense saydamlığı (NT) ölçüm değerleri preeklampsi grubunda daha yüksek tespit edildi (p<0.05). Hemoglobin ve trombosit değerleri preeklampsi grubunda daha düşük bulundu (p<0.05).

Sonuç

İlk trimester maternal serum düşük PAPP-A değerleri preeklampsi gelişimi için önemli bir risk faktörüdür. İlk trimesterde rutin taramada olan diğer parametrelerin de preeklampsi gelişim riskini değerlendirmek için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler

Preeklampsi, PAPP-A, b-hCG.