Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Preeklampsiyi tahmin edebilir miyiz?

Utku Akgör, Filiz Çayan

Künye

Preeklampsiyi tahmin edebilir miyiz?. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):50-51 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Utku Akgör,
Filiz Çayan

  1. Mersin Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Mersin TR
Yazışma Adresi

Utku Akgör, Mersin Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Mersin TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

MikroRNAlar (miRNA) küçük RNA molekülleri olup mRNA’lara bağlanarak translasyonu baskılar ve gen ekspresyonunu değiştirirler. Yakın zamanda yapılan çalışmalar sonucunda dolaşımdaki miRNA’ların birçok kanser türünde, gebelikte, doku yaralanmalarında ve birçok hastalıkta biyomarker olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. Serum ve plazmadan bakılan miRNA’ların çalışılmasındaki kolaylık ve non-invaziv bir yöntem olması, miRNA’ların biyomarker olarak kullanılmasında büyük potansiyel oluşturmaktadır. Preeklampsi, gebelikte maternal mortalite-morbidite, perinatal ölüm,preterm doğum ve intrauterin gelişme geriliğine neden olan önemli bir gebelik komplikasyonudur. Bu çalışmada, preeklampsi olgularında plasmada değişen miRNA değerlerini araştırdık.

Yöntem

Mersin Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.’da, yeni tanı alıp, tedavi gören 31 preeklampsili gebe ve 32 adet sağlıklı gebenin, 39 miRNA salınım profilleri, yüksek çıktılı gerçek zamanlı kantitatif polimer zincir reaksiyonu ile değerlendirildi.

Bulgular

Bu çalışmada preeklampsi olguları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, miRNA’ların salınımında sekiz miRNA’da (miR-210, miR-375, miR-197-3p, miR-132-3p, miR-29a-3p, miR-328, miR-24-3p ve miR-218-5p) istatiksel olarak anlamlı artmış ekspresyon, üçünde (miR-302b-3p, miR-191-5P ve miR-17-5P) ise anlamlı düşük ekspresyon izlendi (p<0.05).

Sonuç

Sonuç olarak gebelikle ilişkili komplikasyonlardan biri olan preeklampsi ile miRNA salınım düzensizliği arasındaki ilişki olduğu çalışmamızda gösterilmiştir. Ayrıca preeklampsi ye özgü salınım paterni değişen bu miRNA’lar, preeklampsinin non-invazif tanısında yeni biyomarkerlar olarak faydalı olabililir.

Anahtar Kelimeler

Preeklampsi, mikroRNA, non-invazif tanı yöntemi.