Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Fetal üretral stenoz: MR ve USG bulguları. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):51 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Onur Erol1,
Cemil Gürses2,
Hülya Ayık1,
Aysel Uysal Derbent1,
Selahattin Kumru1

  1. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Antalya TR
  2. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Antalya TR
Yazışma Adresi

Onur Erol, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Antalya TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Konunun Önemi

Fetal genito-üriner sistem anomaliler 1/250 ile 1/1000 sıklıkta görülmekte ve ultrasonografi ile tanı konabilen anomalilerin başında yer almaktadır.Obstrüktif tipte fetal üriner anomaliler, mesane çıkış anomalileri ile üreter anomalileri olarak iki ayrı grupta ele alınır. Ürogenital sinus ve penil üretranın inkomplet kapanmasından kaynaklanan üretral stenoz, mesane çıkış anomalileri sebepleri arasında posterior uretral valften sonra ikinci sıklıkta gözükür. Uretral stenoz genellikle erkek fetuslarda gözükmekte ve ilave anomaliler eşlik edebilmektedir. Uretral stenoz durumunda üreter ve renal pelvis dilatasyonu, ağır vakalarda renal displazi gelişebilmektedir.

Olgu

Gebeliğin 24. haftasında USG ve MR ile tanı konulan üretral stenoz olgusunun antenatal ve neonatal seyri bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Üretral stenoz, renal displazi, MR.