Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

NT yüksekliği ve gebelik sonuçları. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):52-53 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Cüneyt Eftal Taner,
Serhat Sarıkaya,
Ceren Besli,
Gülin Okay,
Cenk Gezer,
Mehmet Özeren

  1. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalık ve Doğum Kliniği Perinatoloji Kliniği, İzmir TR
Yazışma Adresi

Cüneyt Eftal Taner, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalık ve Doğum Kliniği Perinatoloji Kliniği, İzmir TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

11-14. gebelik haftalarında NT ölçümü 3 mm ve üzerinde saptanan gebeliklerde yapılan karyotip incelemeleri,fetal anomali taramaları ve gebelik prognozları incelendi.

Yöntem

Ocak 2010 ile Aralık 2012 tarihleri arasında 11-14 haftalık gebeliklerde NT yüksekliği saptanan 85 olguda koryon villus biyopsisi,amniosentez veya kordosentez ile karyotip analizi yapıldı. Kromozom anomalisi saptanan olgularda aileye sonlandırma seçeneği sunuldu. 18-22. haftalarda yapılan ultrasonografik incelemelerde saptanan patolojiler kaydedildi.

Bulgular

NT 3 mm ve üzerinde saptanan 85 gebenin 56’sında (%65.8) karyotip normal saptandı. 29 olguda (%34.2) kromozom anomalisi saptandı. Kromozom anomalileri olarak;17 olguda trizomi 21,6 olguda trizomi 18,3 olguda 45X0,birer olguda ise trizomi 13, dengesiz delesyon (46XX-17p (13) ve normal polimorfizm saptandı. Karyotipi normal olan 56 olgunun ultrasonografi taramalarında 6 olguda (%10.7) major anomaliler veya kromozom anomalisi markırları saptandı.

Sonuç

NT yüksekliği olan fetuslarda belirgin kromozom anomalisi (%34.2) saptanmaktadır. Kromozom yapısı normal olan fetuslarda ise yapısal anomaliler veya markırlar (%19.8) yüksek oranda görülmektedir.

Anahtar Kelimeler

NT yüksekliği