Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Non-immün hidrops fetalis olguları ve gebelik prognozları

Cüneyt Eftal Taner, Serhat Sarıkaya, Ceren Besli, Gülin Okay, Atalay Ekin, Mehmet Özeren

Künye

Non-immün hidrops fetalis olguları ve gebelik prognozları. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):53 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Cüneyt Eftal Taner,
Serhat Sarıkaya,
Ceren Besli,
Gülin Okay,
Atalay Ekin,
Mehmet Özeren

  1. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalık ve Doğum Kliniği Perinatoloji Kliniği, İzmir TR
Yazışma Adresi

Cüneyt Eftal Taner, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalık ve Doğum Kliniği Perinatoloji Kliniği, İzmir TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Hastanemizde non-immün hidrops fetalis tanısı almış olguların;maternal ve fetal etyolojik nedenleri ve gebelik prognozları incelendi.

Yöntem

Ultrasonografide hidrops fetalis tanısı alan ve Rh uyuşmazlığı saptanmayan olgular çalışma grubunu oluşturdu. Non-immün hidrops fetalis tanısı alan 46 olgu etyolojik açıdan incelendi. Maternal nedenler, fetal enfeksiyonlar, karyotip anomalileri, yapısal anomaliler,gebelik sonuçları ve otopsi sonuçları gözden geçirildi.

Bulgular

Yaş ortalaması 29.5, gebelik haftası 17.2 hafta olan 46 gebelik olgusunun 26’sında (%56.5) kromozom anomalisi saptandı. 20 olgunun (%43.5) karyotipi normal olarak saptandı. Karyotipi normal olan 1 olguda (%2.17) tip 1 DM,1 olguda (%2.17) ise maternal aktif rubella infeksiyonu saptandı. Karyotipi normal olan 14 olguda(%30.4) yapısal anomali tespit edildi.4 olguda (%8.76) ise hidrops fetalis dışında herhangi bir patoloji izlenmedi. 26 olguda patolojik otopsi yapıldı. 12 olguda multipl anomali saptandı. Sadece 5 olguda patolojik bulgu saptanamadı. 46 olgunun 26’sının gebeliği (%56.5) termine edildi. 16 olguda (%34.8) fetus intrauterin eksitus oldu. 3 olgu (%6.5) ise neonatal eksitus ile sonuçlandı. Bir olguda (%2.2) ise sağlıklı bebek elde edildi.

Sonuç

Non-immün hidrops fetalis yüksek mortalite ile seyreden etyolojide maternal ve fetal birçok patolojinin rol oynadığı bir patolojidir ve etyolojide multidisipliner bir yaklaşımla araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Non-immün hidrops fetalis.