Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

TRAP sekansı: Olgu sunumu ve literatür derlemesi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):54 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Sümeyra Nergiz,
Selda Demircan Sezer,
Sündüz Özlem Altınkaya,
Mert Küçük,
Alparslan Ünsal,
Ali Rıza Odabaşı,
Hasan Yüksel

  1. Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Aydın TR
Yazışma Adresi

Sümeyra Nergiz, Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Aydın TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

TRAP (Twin Reversed Arterial Perfusion) sekansı monokoryonik ikiz gebeliklerde görülen, çok ender bir sendromdur. Monokoryonik ikiz gebeliklerde %1 oranında görülmektedir. TRAP sekansında multipl anomalilere sahip, kalbi gelişmemiş alıcı bir fetus ile bu fetusu plasentadaki vasküler anastomozlar yoluyla besleyen pompa fetusun varlığı söz konusudur. Pompa fetus yapısal olarak normaldir ancak bu fetusta, gebelik esnasında kardiomegali, perikardial efüzyon, plevral efüzyon, asit ve polihidramnios ile birlikte kalp yetmezliği gelişebilir. TRAP sekansı pompa fetus için yüksek mortalite oranına sahip iken, alıcı fetus için hemen her zaman ölümcüldür. Burada ondördüncü gebelik haftasında tanı konulan, ailenin istemi doğrultusunda konservatif gözlem ile takip edilen, akardiyak asefalik monokoryonik ikiz olgusu sunduk.
Anahtar Kelimeler

TRAP sekansı, akardiak fetus