Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

HELLP sendromunun nadir görülen katastrofik bir bulgusu: subkapsuler hematom ve/veya hepatik rüptür

Abdulkadir Turgut, Ali Özler, Serdar Başaranoğlu, Senem Yaman Tunç, Elif Ağaçayak, Mehmet Sait İçen, Ahmet Yalınkaya

Künye

HELLP sendromunun nadir görülen katastrofik bir bulgusu: subkapsuler hematom ve/veya hepatik rüptür. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):55-56 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Abdulkadir Turgut,
Ali Özler,
Serdar Başaranoğlu,
Senem Yaman Tunç,
Elif Ağaçayak,
Mehmet Sait İçen,
Ahmet Yalınkaya

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

Serdar Başaranoğlu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Tersiyer bir merkezde HELLP sendromuna bağlı subkapsuler hematom ve/veya hepatik rüptür gelişen hastaların sunumu amaçlanmıştır.

Yöntem

Çalışmamızda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisine Ocak 1995-Aralık 2012 tarihleri arasında başvuran ve labaratuar parametreleri HELLP sendromu tanı kriterlerine (platelet sayısı < 100.000 x109/L, aspartate aminotransferase (AST) >70U/L, lactate dehydrogenase (LDH)> 600 U/L) uygun hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya klinik semptomları ve radyolojik görüntüleri subkapsuler hematom ve/veya hepatik rüptür lehine olan hastalar dahil edildi. Hastalara ait yaş, gravide, parite gibi demografik veriler, gestasyonel haftaları, antenatal bakım öyküsü, labaratuar parametreleri (tamkan, biyokimya), jinekolojik ve obstetrik öyküleri, sistolik-diastolik kan basınçları, doğum şekli, post-operatif gelişen komplikasyonlar, tanısal görüntüleme bulguları ve uygulanan medikal ve cerrahi tedaviler gibi veriler hastane arşiv dosyalarından ve elektronik veri tabanından temin edildi.

Bulgular

Çalışma süresince (1995-2012 yılları) kliniğimizde 53.217 doğum olduğu tespit edildi. Gebeliğe bağlı hipertansif hastalıklar nedeniyle 6.637 (%12.47) doğumun olduğu, bunlardan 5.412 doğumun (%10.17) preeklampsi, 347 doğumun (%0.65) eklampsi, 878 doğumun (%1.65) HELLP endikasyonuyla gerçekleştiği görüldü. Tüm doğumlara bağlı subkapsuler hematom ve/veya hepatik rüptür insidansı (8/53.217) %0.015 iken HELLP sendromlu gebelerde bu oran %0.91 olarak bulundu. Serimize dahil edilen hastalarımızdan dördü (%50) ex oldu. Hastaların ikisinin intraoperatif hepatik rüptür sonrası kanamaya, diğer iki hastanın ise dissemine intravaskuler koagulasyona (DIC) bağlı ex olduğu bildirilmiştir.

Sonuç

Subkapsuler hematom ve/veya hepatik rüptür gebeliğin hayatı tehdit edici katastrofik bir komplikasyonudur. Bu hastalara üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin sunulduğu merkezlerde erken tanı ve multidisipliner yaklaşımla hayat kurtarıcı cerrahi ve medikal tedavi desteği sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler

HELLP sendromu, karaciğer hematomu, hepatik rüptür, gebelik.