Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

6142 amniosentez vakasının sitogenetik incelemesi: Tek merkez altı yıllık deneyim

Atalay Ekin, Cenk Gezer, Cüneyit Eftal Taner, Mehmet Özeren, Muhittin Eftal Avcı, İbrahim Uyar, İbrahim Egemen Ertaş

Künye

6142 amniosentez vakasının sitogenetik incelemesi: Tek merkez altı yıllık deneyim. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):34 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Atalay Ekin,
Cenk Gezer,
Cüneyit Eftal Taner,
Mehmet Özeren,
Muhittin Eftal Avcı,
İbrahim Uyar,
İbrahim Egemen Ertaş

  1. Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İzmir TR
Yazışma Adresi

Atalay Ekin, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İzmir TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 21 Mart 2016

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Çalışmamızın amacı, genetik amniosentez için önerilen farklı endikasyonların insidanslarını ve kromozom anomali saptama oranlarını değerlendirmektir.
Yöntem
2007 ve 2013 yılları arasında tek bir merkez tarafından yapılan 6142 amniosentez vakası retrospektif olarak incelendi. Prenatal tanı endikasyonları, fetal karyotip sonuçları, maternal yaş, fetal ultrason bulguları ve maternal serum tarama testi sonuçları değerlendirildi.
Bulgular
6142 vakanın %4.7’sinde kromozom anomalisi saptandı. 292 kromozom anomalisinin 208’i (%71.2) sayısal, 84’ü (%28.8) yapısal bozukluklardı. Anormal karyotipli fetusların %42.1’inde trizomi 21 bulundu. En sık endikasyon anormal maternal serum tarama testiyken (%36.6) sonrakiler sırasıyla ileri maternal yaş (%28), ileri maternal yaş+ileri maternal serum tarama testi (%14.9) ve anormal ultrason bulgusuydu (%11.2). En yüksek pozitif prediktif değerler anormal ultrason bulgusunun ileri maternal yaş (%12.2) ve anormal maternal serum tarama testiyle (%12.9) birlikte olduğu endikasyonlarda elde edildi.
Sonuç
İleri maternal yaş ve anormal maternal serum tarama testleri en yaygın endikasyonlar olmasına rağmen genetik amniosentezin etkinliğini artırmak için bu endikasyonların anormal ultrason bulgularıyla olan birlikteliğinin belirlenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler

Amniosentez, kromozom anomalisi, prenatal tanı, sitogenetik inceleme, ultrasonografi.