Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Düşük doğum ağırlığının prematüre yenidoğanlarda neonatal sonuçlara etkisi

Deniz Anuk İnce , Bülent Çakmak, Ayşe Hendekçi, Şeyma Ünüvar, Mehmet Can Nazar

Künye

Düşük doğum ağırlığının prematüre yenidoğanlarda neonatal sonuçlara etkisi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):60-61 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Deniz Anuk İnce 1,
Bülent Çakmak2,
Ayşe Hendekçi1,
Şeyma Ünüvar1,
Mehmet Can Nazar2

  1. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat TR
  2. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tokat TR
Yazışma Adresi

Bülent Çakmak, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tokat TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 11 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 11 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Bu çalışmanın amacı preterm düşük doğum ağırlıklı (SGA) ve normal doğum ağırlıklı (AGA) fetusların antenatal özellikleri ve neonatal sonuçlarının karşılaştırılmasıdır.

Yöntem

Ocak 2012 - Haziran 2013 tarihleri arasında kliniğimizde doğumu gerçekleştirilen ve doğum sonrası Lubchenco eğrisi kullanılarak AGA ve SGA tanısı alan 46 prematüre yenidoğanın (26;AGA ve 20;SGA) dosyaları retrospektif olarak incelendi. Prematüre yenidoğanlar SGA ve AGA olmak üzere iki gruba ayrıldı. Antenatal özellikler, maternal hastalıklar ve neonatal sonuçlar iki grup arasında karşılaştırıldı.

Bulgular

Preterm yenidoğan AGA bebeklerde ortalama doğum haftası 32.7±2.6 iken SGA bebeklerin 33.9±2.0 olarak saptandı (p>0.05). Maternal yaş, kilo, vücut kitle indeksi ve doğum şekli, çoğul gebelik varlığı, maternel sigara kullanımı, sistemik hastalık sıklığı, anemi, preeklampsi varlığı açısından gruplar arasında fark tespit edilmedi (p>0.05). SGA yenidoğanların ortalama doğum ağırlığı 1746.5±401 gram iken AGA doğanların 2117.3±597 gram olarak tespit edildi (p<0.05). AGA grubunda 1. ve 5. dakika APGAR skorları sırası ile 6-7 ve SGA grubunda 7-8 olarak saptanmış olup istatistiksel olarak fark bulunmadı (p>0.05). Nekrotizan enterokolit, bronkopulmoner displazi, retinopati, sepsis, mekanik ventilatör ihtiyacı açısından iki grup arasında fark saptanmadı (p>0.05). Ayrıca yenidoğan 3. düzey yoğun bakımda yatış oranı, hastanede yatış süresi ve tam enteral beslenmeye geçiş süreleri açısından da iki grup arasında fark tespit edilmedi (p>0.05).

Sonuç

Düşük doğum ağırlığının premetüre yenidoğanlarda neonatal sonuçlar üzerine ek problemlere neden olmamıştır.

Anahtar Kelimeler

Preterm, SGA, AGA, neonatal.