Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

İlk trimester uterin arter Dopplerinin preeklampsi öngörüsündeki yeri

Emre Erdoğdu, Resul Arısoy, Pınar Kumru, Cem Ardıç, Semih Tuğrul, Murat Muhcu

Künye

İlk trimester uterin arter Dopplerinin preeklampsi öngörüsündeki yeri. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):34 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Emre Erdoğdu,
Resul Arısoy,
Pınar Kumru,
Cem Ardıç,
Semih Tuğrul,
Murat Muhcu

  1. Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi Perinatoloji Kliniği, İstanbul TR
Yazışma Adresi

Emre Erdoğdu, Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi Perinatoloji Kliniği, İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 21 Mart 2016

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Bu çalışmada ilk trimesterde uterin arter pulsatilite indeks ölçümünün preeklampsi gelişimi ile olası ilişkisini incelemek amaçlanmıştır.
Yöntem
412 nullipar tekil gebenin 11+0 ile 13+6 gebelik haftasında uterin arter pulsatilite indeks ölçümleri kaydedildi. Preeklampsi ve erken başlangıçlı preeklampsi öngörüleri için eşik uterin arter pulsatilite indeks değerleri için saptama oranları hesaplandı.
Bulgular
Olguların %9.4’ünde preeklampsi ve %3.1’inde erken başlangıçlı preeklampsi tespit edilmiştir. Preeklampsi gelişen grupta ortalama uterin arter pulsatilite indeksi 2.5±0.9 iken preeklampsi gelişmeyen grupta ortalama olarak 1.7±0.5 tespit edilmiştir (p<0.001). Uterin arter pulsatilite indeks değerinin preeklampsi ve erken başlangıçlı preeklampsi ile ilişkisini işlem karakteristik (ROC) eğrisi ile değerlendirdiğimizde; ROC eğrisi altında kalan alan sırasıyla 0.79 ve 0.83’tür. Erken başlangıçlı preeklampsiyi öngörmede uterin arter pulsatilite indeksi >2.55 ve >2.71 eşik değerleri için duyarlılıklar sırasıyla %63.6 ve %45.5’tir.
Sonuç
11-14 hafta uterin arter Doppleri ile erken başlangıçlı preeklampsi olguları büyük oranda tespit edilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler

Preeklampsi, uterin arter Doppler, preeklampsi öngörüsü.