Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Fetal CRL değeri ile doğum ağırlığı arasındaki ilişki

Emin Üstünyurt, Harun Şimşek, Barış Korkmaz

Künye

Fetal CRL değeri ile doğum ağırlığı arasındaki ilişki . Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):61-62 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Emin Üstünyurt,
Harun Şimşek,
Barış Korkmaz

  1. Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa TR
Yazışma Adresi

Emin Üstünyurt, Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Bu çalışmada ilk trimesterde ölçülen fetal baş-popo mesafesinin (CRL) doğum ağırlığı ve preterm doğum ile ilişkisinin incelenmesi amaçlandı.

Yöntem

10-14 haftalar arasında ultrasonografi ile fetal CRL ölçümü yapılan 999 gebe çalışma kapsamına alındı. Ovülasyon indüksiyonu ya da yardımcı üreme teknikleri sonucunda gebe kalmış olgular, sistemik hastalığı bulunan, çoğul gebeliği olan, gebelik sırasında preeklampsi tespit edilen gebeler çalışma dışı bırakıldı. CRL ölçümleri ile son adet tarihine (SAT) göre hesaplanan gebelik yaşları arasında 6 günden fazla olan olgular çalışmaya dahil edilmedi. Çalışma popülasyonu CRL ölçümü ile son adet tarihine göre hesaplanan gebelik yaşı açısından 3 gruba ayrıldı. Grup A CRL ile hesaplanan gebelik haftası SAT’a göre 1-6 gün daha küçük olanlar; Grup B CRL ile hesaplanan gebelik haftası SAT ile uyumlu olanlar; Grup C CRL ile hesaplanan gebelik haftası SAT’a göre 1-6 gün daha büyük olanlar olarak tanımlandı.

Bulgular

CRL ölçümü beklenenden düşük olan grupta (Grup A), düşük doğum ağırlıklı bebek oranı diğer gruplar göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0.026). CRL ölçümü beklenenden fazla olan grupta (Grup C), makrozomik bebek sayısı diğer gruplara göre anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0.036). CRL değerleri ile preterm doğum arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki gözlenmedi (p=0.519).

Sonuç

Gebeliğin ilk trimesterinde doğru olarak ölçülen CRL değeri, düşük doğum ağırlıklı ve makrozomik bebeklerin öngörülebilmesi açısından faydalı bir belirteçtir.

Anahtar Kelimeler

CRL, Doğum ağırlığı, preterm eylem.