Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Fetal manyetik rezonans görüntüleme ile yapılan beyin hacim ölçümlerinin ventrikülomegali prognozu ile ilişkisi

Naciye Sinem Gezer, Handan Güleryüz, Cenk Gezer, Ali Koçyiğit, Cemile Didem Yeşilırmak, Serkan Güçlü, İbrahim Egemen Ertaş

Künye

Fetal manyetik rezonans görüntüleme ile yapılan beyin hacim ölçümlerinin ventrikülomegali prognozu ile ilişkisi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):35 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Naciye Sinem Gezer1,
Handan Güleryüz1,
Cenk Gezer2,
Ali Koçyiğit1,
Cemile Didem Yeşilırmak3,
Serkan Güçlü4,
İbrahim Egemen Ertaş5

  1. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir TR
  2. Izmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, Izmir TR
  3. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, İzmir TR
  4. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Perinatoloji Anabilim Dalı, İzmir TR
  5. İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İzmir TR
Yazışma Adresi

Cenk Gezer, Izmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, Izmir TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Bu çalışmada, fetal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile yapılan hacim hesaplamalarının hafif ve ağır ventrikülomegalili hastaların nörolojik prognozunu belirlemedeki değerinin araştırılması ve iki boyutlu ultrasonografik ölçümler ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem

Ultrasonografi ile ventrikülomegali saptanan, gestasyonel yaş ortalaması 24.7 olan (17- 36 hafta) 39 gebeye fetal MRG yapılmıştır. Supratentorial serebral parankim ve ventrikül hacimleri ölçülmüş, ventrikül/parankim hacim oranı hesaplanmıştır. Hastalar antenatal ve postnatal dönem takip sonuçlarına göre iyi ve kötü prognoz gruplarına ayrılmıştır. Hafif (n=21) ve ağır (n=18) ventrikülomegalili hastaların prognozları, hacim ölçümleri ile karşılaşılaştırılmıştır. İstatistiksel analizde Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.

Bulgular

Prenatal dönemde gebeliklerin 12 tanesi ‘Perinataloji Konseyi’ kararı ile sonlandırılmıştır. Üç gebelik intrauterin ölümle sonuçlanmıştır. Canlı doğan 24 hastanın 2 tanesi postnatal ilk saatlerde ex olmuştur. Yaşayan 22 hastanın postnatal dönemde ortalama 11.8 ay süresince (6-24 ay) kontrolleri yapılmış, 16 tanesinin motor mental gelişimleri normal olarak değerlendirilmiştir. Ventrikül hacmi ile prognoz arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olmadığı saptanmıştır (p=0.43). Prognoz ile parankim hacmi arasında ise istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p = 0.022). Prognozu kötü olan olguların ventrikül/parankim hacim oranının anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür (p = 0.009).

Sonuç

Ağır ventrikülomegalili hastaların değil, prognozu kötü olan hastaların parankim hacminin düşük olması, prognoz açısından parankim hacim ölçümlerinin kullanılabileceğini göstermektedir. Ventrikül/parankim hacim oranı prognozu belirlemeye yardımcı bir parametre olabilir.

Anahtar Kelimeler

Fetal beyin, hacim, manyetik rezonans İnceleme, ventrikülomegali.