Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Doğum şekli tercihleri, neden, nasıl karar veriyorlar?. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):63-64 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Tuğba Altun Ensari,
Duygu Kavak,
Bülent Yirci,
Sertaç Esin,
Serdar Yalvaç,
Ömer Kandemir

  1. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara TR
Yazışma Adresi

Tuğba Altun Ensari, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Doğum şekli anne ve yenidoğan sağlığını doğrudan etkileyebilen önemli bir olgudur. Hastanın kendi doğum şekline karar vermesi öteden beri tartışılmakta iken son yıllarda artan primer sezaryen oranları nedeniyle tekrar yoğun bir şekilde göndeme gelmiştir.

Yöntem

Antenatal polikliniğine başvuran 1110 hastanın tamamladığı, sosyodemografik bilgiler yanında, doğum şekli tercihleri ve nedenlerini sorgulayan çoktan seçmeli 15 sorudan oluşan anket formu üzerinden değerlendirme yapıldı.

Bulgular

Hastaların yaş ortalamaları 26.8 (15-45), ortalama gebelik sayısı 2.2 (0-11= ve %41,4’ü nullipardı. %28, ilkokul, %60.8’i ortaokul ve lise, %11.4’ü üniversite mezunuydu. Hastaların %24.4’ü sezaryen tercih ederken %75.6’sı vajinal doğum tercih etti. Sezaryen tercihinde ‘Doğum yapamayacağını düşünmek’ (%19.9) ve ‘ağrıdan korkmak’ (%18.1) etkiliyken vajinal doğum tercihi için ‘Doğal olan yol olduğu için’ (%73.2) ve ‘daha erken iyileşme olduğu için’ (%20) yanıtları çoğınluktaydı. Sezaryen tercihinde en düşük oranda cinsel hayatın etkilenmesi korkusu gelmekteydi.(%0.7) Eğitim düzeyi arttıkça sezaryen tercihi artmaktaydı.

Sonuç

Anne adayının tercihleri sırasında yaşadığı etkileşimler, sosyokültürel seviyesi ve eğitim düzeyi gibi birçok faktörü yansıtmaktadır. Bu çalışmaya göre sezaryen oranlarındaki artıştan hasta tercihleri sorumlu değilmiş gibi görülmektedir. Ancak doğum eylemi tam anlamıyla başladıktan sonra anne adayları daha farklı düşünebildikleri tecrübe edilmiştir. Anne adayı ile etkili iletişim ve yeterli bilgilendirme doğum şekli tercihini daha sağlıklı bir yönde etkilemenin yanında hasta uyumunu artırarak sezaryen oranlarındaki istenmeyen artışın önüne geçebilir. Hastaların eğitim düzeyleri ve sosyal durumları ışığında doğum eylemini algılayış biçimleri bu tür geniş tabanlı ve iyi tasarlanmış, belki hekim ayağı da olan araştırmalarla ortaya konduğunda sezaryen oranlarını azaltmak yönünde ülke çapında daha etkin bir eylem planı oluşturulabilir. Bu da kadın doğum hekimlerini kısmen haksız ünlerinden kurtarabilir.

Anahtar Kelimeler

Doğum, tercih, sezaryen, vajinal.