Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Gebelik sırasında ortaya çıkan uterin prolapsusun konservatif yönetimi

Muhittin Eftal Avcı, Ahmet Göçmen, Atalay Ekin, Cenk Gezer

Künye

Gebelik sırasında ortaya çıkan uterin prolapsusun konservatif yönetimi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):35 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Muhittin Eftal Avcı1,
Ahmet Göçmen2,
Atalay Ekin1,
Cenk Gezer1

  1. İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir TR
  2. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul TR
Yazışma Adresi

Muhittin Eftal Avcı, İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 21 Mart 2016

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Konunun Önemi
Gebeliği komplike eden pelvik organ prolaps olguları oldukça nadirdir ve 10.000-15.000 doğumda bir görülür.
Olgu
35 yaşında gravida 2 para 1 olan hasta ilk defa 27 haftalık gebe iken kliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde 20 yıl önce barsak obstruksiyonu nedeniyle geçirilmiş barsak rezeksiyonu ve 5 yıl önce geçirilmiş lomber disk hernisi operasyonun haricinde özellik yoktu. Hasta daha önce 3840 gram normal spontan vaginal doğum yapmıştı. Hastanın yapılan ultrasonografisinde problem yoktu, muayenesinde Evre 3c prolapsus tespit edildi. Rifosinle pansuman önerildi ve pesser kullanımı öğretildi ve hasta 2 haftada bir kontrole çağrıldı. 35. Gebelik haftasında serviksteki ödemin giderek artması üzerine magnezyum sülfat ile topikal tedaviye başlandı. Hasta gebeliği 39 hafta 4 günlük iken spontan doğum sancılarının başlaması üzerine kliniğimize tekrar başvurduğunda, yapılan muayenede serviks redükte ve 4 cm dilatasyon mevcut olduğu tespit edildi. Hasta sorunsuz olarak normal spontan vaginal doğum yaptı.
Sonuç
Pelvik organ prolapsusu gelişiminde paritenin önemli bir faktör olduğu bilinmektedir. Gebelik sırasında görülen uterin prolapsus ise nadir görülen bir komplikasyondur ve son 10 yılda paritenin azalmasıyla beraber daha da azalmaktadır. Bizim hastamızında gravidası 2 para 1 idi. Bizim burada sunduğumuz olgu basit konservatif tedavilerden fayda gördü dahası aktif eylemin başlamasıyla beraber serviksin spontan olarak redükte olmasıyla da normal spontan doğum gerçekleşti. Bu vaka göstermiştir ki, gebelikteki oluşan uterin prolapsus vakaları yakın takip, hafif trendelenburg pozisyonunda olabildiğince yatak istirahati ve serviksin reduksiyonunu kolaylaştırdığı düşünülen topikal magnezyum sülfat uygulamasıyla maternal ve fetal risk yaratmadan konservatif olarak yönetilebilir ve
Anahtar Kelimeler

Gebelik, uterin prolapsus.