Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

PPROM olan hastalarda membran rüptürü sonrası ve doğum öncesi amniyotik sıvı düzeyi ile perinatal sonuçlarının karşılaştırılması

Sertaç Esin, İsmail Alay, Aytaç Tohma, Mahmut Güden, Ertuğul Karahanoğlu, Neslihan Yerebasmaz, Serdar Yalvaç, Önder Kandemir

Künye

PPROM olan hastalarda membran rüptürü sonrası ve doğum öncesi amniyotik sıvı düzeyi ile perinatal sonuçlarının karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):64-65 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Sertaç Esin,
İsmail Alay,
Aytaç Tohma,
Mahmut Güden,
Ertuğul Karahanoğlu,
Neslihan Yerebasmaz,
Serdar Yalvaç,
Önder Kandemir

  1. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara TR
Yazışma Adresi

Sertaç Esin, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Membran rüptürü sonrası rezidüel amniyotik sıvı ölçümünün prognostik değeri tartışmalıdır. Çalışmamızda membran rüptürü sonrası ve doğum öncesi dönemdeki amniyotik sıvı indeks (ASİ) ölçümünün perinatal sonuçlara etkisini araştırmak amacı ile 234 PPROM hastası prospektif olarak incelendi.

Yöntem

34 hafta altı PPROM tanısı konan ve doğumu hastanemizde gerçekleşen hastalar prospektif olarak takip edildi. Başvuru sırasında ve doğum öncesindeki ASİ düzeyleri <50 mm (oligohidramnios) ve ≥50 mm (normal) olarak gruplandı ve perinatal sonuçlar karşılaştırıldı.

Bulgular

Membran rüptür tanısı alan hastaların tanıdan hemen sonra 161’inin (%68.8) ASİ ≥50 iken 73’ünde (%31.2) ASİ <50 mm idi. PPROM özellikleri karşılaştırıldığında başvuruda oligohidramnios saptanan grupta ortalama PPROM haftası 30,0±3,4 iken normal ASİ grubunda 30.8±3.5 haftaydı (p=0.009). Doğum haftaları karşılaştırıldığında ise oligohidramnios grubunda doğum haftası 31.1±3.1, normal ASİ grubunda 32.0±3.2 haftaydı (p=0,002). Gruplar karşılaştırıldığında doğuma kadar geçen süre ile ateş, koryoamniyonit ve uterin hassasiyet oranları benzerdi. Perinatal sonuçlarda sadece yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı oligohidramnios grubunda daha fazla (%91.5 vs %71.1, OR=3.13 95%CI 1.34-7.31, p=0.001). Doğum haftaları karşılaştırıldığında oligohidramnios grubunda 31.5±3.2, normal ASİ grubunda 32.1±3.2 haftaydı (p=0.015). Başlangıçta ASİ’si normal olan ancak doğumda oligohidramnios gelişen grupta yoğun bakım ihtiyacı başlangıçta normal olan grupla benzer iken başlangıçta oligohidramnios olan gruba göre daha azdı (%90.9 vs %73.6, OR=0.60 95%CI 0.42-0.85, p=0.023).

Sonuç

Çalışmamızda membran rüptürü sonrası ve doğum öncesi oligohidramnios tespit edilenlerde doğum haftası normal ASİ düzeyi olan PPROM hastalarına göre daha erkendir. Takipte oligohidramnios gelişenlerin prognozu gelişmeyenler ile benzerdir. Yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı başvuruda oligohidramnios olanlarda daha fazla bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler

Amniyotik sıvı indeksi, PPROM, perinatal sonuçlar