Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Postpartum hemorajinin yönetimi: Kliniğimizde tedavi edilen 41 olgunun retrospektif analizi

Adnan İncebıyık, Aysun Camuzcuoğlu, Neşe Gül Hilali, Ahmet Küçük, Harun Aydoğan, Hakan Camuzcuoğlu, Mehmet Vural, Hasan Hüsnü Yüce

Künye

Postpartum hemorajinin yönetimi: Kliniğimizde tedavi edilen 41 olgunun retrospektif analizi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):36 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Adnan İncebıyık1,
Aysun Camuzcuoğlu1,
Neşe Gül Hilali1,
Ahmet Küçük2,
Harun Aydoğan2,
Hakan Camuzcuoğlu1,
Mehmet Vural1,
Hasan Hüsnü Yüce2

  1. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Şanlıurfa TR
  2. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa TR
Yazışma Adresi

Adnan İncebıyık, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Şanlıurfa TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Kliniğimizde tedavi edilen 41 postpartum hemoraji olgusunun tedavi yöntemleri ve sonuçlarını değerlendirmek.

Yöntem

Hastanemiz elektronik kayıt sisteminden 1 Ocak 2009 ile 30 Haziran 2013 tarihleri arasında “International Classification of Diseases” hastalık kodlarına göre Postpartum kanama (O72, O72.1, O72.2) tanısı ile obstetri servisine yatışı yapılan hastalar taranarak 41 hasta kaydına ulaşıldı. Tüm hastaların tedavi sırasındaki klinik durumları ve uygulanan cerrahi ve medikal tedavi sonuçları not edildi.

Bulgular

Dört yıllık dönem içerisinde PPH nedeniyle hastanemizde tedavi altına alınan 41 olgu saptandı. Doğum şekli olarak en çok 26 hasta (%63.4) ile normal doğum saptanırken, 12 hastada (%29.3) sezaryen, 3 hastada (%7.3) ise vakum yardımıyla vajinal doğum yaptırıldığı görüldü. PPH neden olma bakımından en sık rastlanılan klinik durum 30 hastada (%73.2) görülen uterin atoni olarak tespit edildi. Atoni nedeniyle gelişen PPH’de en sık uygulanan tedavi şekli 16 hastada (%53.33) görülen medikal tedavi iken ardından 9 hasta (%30.00) total abdominal histerektomi + BHAL, 4 hasta (%13.33) B-Lynch + BHAL ve 1 hasta (%2.44) intrauterin balon tamponat uygulamasının yapıldığı tespit edildi. Uterin rüptür saptanan 3 olgudan sadece birinde histerektomi yapıldı. Plasental yapışma anomalisi saptanan 3 hasta elle halas, uterin küretaj ve intrauterin balon tamponat uygulaması ile tedavi edildi.

Sonuç

Risk faktörü bulunmayan gebelerde bile PPH açısından dikkatli olunmalı ve özellikle doğum 3. evresi dikkatle izlenmelidir. Hemodinamik açıdan durumu stabil olan hastalarda konservatif ve organ koruyucu cerrahi genelde olumlu sonuçlar vermektedir.

Anahtar Kelimeler

Cerrahi tedavi, medikal tedavi, postpartum hemoraji, uterin atoni.