Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Maternal kan glikoz düzeylerinin NST üzerinde etkileri. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):36 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Bekir Sıtkı İsenlik1,
Neslihan Erkal1,
Mete Çağlar2,
Onur Erol1,
Özgür Özdemirci1,
Aysel Derbent Uysal1,
Selahattin Kumru1

  1. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Antalya TR
  2. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Düzce TR
Yazışma Adresi

Bekir Sıtkı İsenlik, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Antalya TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Maternal kan glikoz düzeylerinin NST üzerinde olan etkilerini araştırmak için bu çalışma yapılmıştır.

Yöntem

Rutin prenatal bakım için kontrole gelen 60 sağlıklı gebe kadın çalışmaya dahil edildi. Gebeler açlık (30) ve tokluk (30) durumlarına göre iki gruba ayrıldı. Her iki gruptan kan glikoz düzeyi ölçümü için kan alındı. Ardından 30 dakikalık NST uygulandı. NST de fetal kalp hızı, reaktivitesi, variabilitesi, akselerasyon sayısı ve fetal hareket sayısı açısından değerlendirildi.

Bulgular

NST trasesi aç iken çekilen gebe grubunun fetal kalp hızı ortalaması 137±10 iken, tok olan grupta 142±8 bulunmuştur (P=0.047). Reaktivite, variabilite, akselerasyon sayısı ve fetal hareket sayısı açısından gruplar arasında istatiksel anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05).

Sonuç

Gebenin aç oluşu NST de normal sınırlar içinde kalan bazal kalp hızında düşüklüğe sebep olurken, diğer NST parametreleri üzerine etkisi gösterilememiştir.

Anahtar Kelimeler

Fetal NST, glikoz, gebelik.