Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Plasenta invazyon anomalileri ve atonide transvers transuterin sütür ve basamaklı uterus devaskülarizasyonunun etkinliği

Yasemin Doğan, Eray Çalışkan

Künye

Plasenta invazyon anomalileri ve atonide transvers transuterin sütür ve basamaklı uterus devaskülarizasyonunun etkinliği. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):66-67 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Yasemin Doğan,
Eray Çalışkan

  1. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kocaeli TR
Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Plasenta invazyon anomalileri ve atonide transuterin sütür ve basamaklı uterus devaskülarizasyonu tekniğinin etkinliğini araştırmak.

Yöntem

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde Mayıs 2007 ile Mayıs 2013 tarihleri arasında postpartum kanama nedeniyle transvers transuterin sütür koyulan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Plasenta invazyon anomalileri ve atoni olguları demografik özellikleri, obstetrik parametreleri, uygulanan cerrahi yöntemler, histerektomiye gidiş, kan transfüzyonu ve yoğun bakım ihtiyacı açısından karşılaştırıldı.

Bulgular

Çalışma sürecinde postpartum kanama sebebiyle basamaklı tedavi edilen 115 hastaya transvers transuterin sütür tekniği uygulandığı saptandı, kanaması durmayan olgulara uterin arter ligasyonu (n=80), hipogastrik arter ligasyonu (n=20) ve histerektomi (n=22) yapıldı. Postpartum kanama olguları 61 plasenta invazyon anomalisi (%53) ve 54 atoni olgusundan (%47) oluşmaktaydı. Plasenta invazyon anomalisi grubunda transuterin sütür uterus devaskülarizasyonuna rağmen kanamanın sürmesi nedeniyle histerektomi %26 (n=16), atoni grubunda %11 (n=6) idi (p:0.04). İnvazyon anomalileri sınıflandırıldığında, 28 plasenta akreata olgusunun ikisine, 17 plasenta inkreata olgusunun üçüne, 16 plasenta perkreata olgusunun 11’ine kanamayı durdurmak için konzervatif tedavi sonrası histerektomi yapıldı. Yoğun bakım ihtiyacı ve yatış süresi açısından atoni ve invazyon grupları arasında fark saptanmadı. Eritrosit süspansiyonu, trombosit ve tam kan transfüzyonları açısından benzer sonuçlar tespit edildi, taze donmuş plazma transfüzyonu atoni grubunda daha fazla idi.

Sonuç

En önemli maternal mortalite nedeni olan postpartum kanamalarda zamanında uygulanan cerrahi tedavi hayat kurtarıcıdır. Transvers transuterin sütür ve basamaklı uterus devaskülarizasyonu postpartum kanama olgularında histerektomiye alternatif olsa da, plasenta perkreata gibi derin invazyon anomalilerinde başarısız olma olasılığının daha yüksek olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Postpartum kanama, plasenta invazyon anomalisi, uterin atoni, transuterin sütür, uterus devaskülarizasyonu, histerektomi