Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Term yenidoğanda spontan pnömotoraks: Olgu sunumu

Özkan Özdamar, Murat Muhcu, Yalçın Bozkurt

Künye

Term yenidoğanda spontan pnömotoraks: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):67-68 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Özkan Özdamar1,
Murat Muhcu2,
Yalçın Bozkurt3

  1. Gölcük Asker Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, Gölcük, Kocaeli TR
  2. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, İstanbul TR
  3. Gölcük Asker Hastanesi, Radyoloji Servisi, Gölcük, Kocaeli TR
Yazışma Adresi

Özkan Özdamar, Gölcük Asker Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, Gölcük, Kocaeli TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Pnömotoraks hayatın ensık neonatal evresinde görülmektedir. Yenidoğan pnömotoraksı sıklıkla yüksek mortalite ile ilişkilidir ve sıklıkla akciğer sorunları (mekonyum aspirasyonu, hipoplazi), azalmış amniyotik sıvı ile ilişkilidir. Bu risk faktörlerinin olmadığı spontan pnömotoraks ise oldukça nadirdir.

Olgu

30 yaşında G3P2 hastanın, tıbbi öyküsünde herhangi bir özellik yok. Antenatal kontrolleri normal olan hasta 39 haftalık gebe iken oligohidramniyos tespit edilmesi üzerine indüksiyon planlanarak yatırıldı. Travay takibi sorunsuz ilerleyen hasta müdahalesiz, vajinal yolla 4050 gram ağırlığında bir erkek bebek doğurdu. Doğum esnasında bebeğin boynunda kord dolanması mevcuttu ve 1. dakika apgar skoru 8 idi. Boynun üzerinde yüz bölgesinin tamamında belirgin plethora ve inlemeli solunumu mevcuttu. Pediatrist muayenesinde, diğer sistem bulguları tabii ancak sağ akciğer seslerinde hafif artış tespit edildi. Parmaktan bakılan saturasyonu %90-93 aralığındaydı. Plethora etyolojisine yönelik yapılan transkranial ultrasonografisi normal iken direkt akciğer grafisinde sağ akciğerde, akciğerin apeksinden başlayarak bazaline kadar devam eden pnömotoraks tespit edildi. Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi’ne sevk edilen yenidoğanın izleminde pnömotoraks alanında spontan gerileme izlendi. Genel durumunun iyi olması, satürasyonunun düşmemesi, arteryel kangazı değerlerinin normal olması üzerine izlemi takiben taburcu edildi. Bir ay sonraki kontrolünde yüzdeki plethora tamamen gerilemişti.

Tartışma

Spontan pnömotoraks rölatif nadir bir antitedir. Sağlıklı neonatların %1-2’sinin klinik olarak sessiz pnömotorakslardan etkilendiği tahmin edilmektedir. Daha da nadir olan semptomatik pnömotoraks solunumsal distress ile karakterizedir. Tedavi klinik tabloya bağlı olup küçük, sessiz pnömotorakslar (hemi-toraks volümünün <%15’ini tutan) tedavi gerektirmeyebilirken semptomatik vakalarda drenaj şarttır. Bizim vakamızdada pnömotoraks hemi-toraksın %15’ten azını tutmuş, spontan gerilemiştir. Literatürde pnömotoraks ile plethora birlikteliğine rastlamadık, bu nedenle tablonun bağımsız ve geçici bir durum olduğunu değerlendirdik.

Anahtar Kelimeler

Pnömotoraks, yenidoğan, spontan, solunumsal distres